CBR Info

Rijtest voor sollicitanten vernieuwd

Rijtest voor sollicitanten vernieuwd

Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.

Het gaat er met name om dat de sollicitant een hoge mate van rijvaardigheid toont en zich het meest gewenste rijgedrag volgens de rijprocedure eigen kan maken. Dit ook bij opdrachten die de rijtaak verzwaren. Dat toetsen we via een rijtest, die wordt afgenomen door twee zogeheten assessoren.

Winst

Onlangs hebben we de rijtest vernieuwd. In samenwerking met het externe bureau Cito zijn we aan de slag gegaan met de inhoud, scoring en zak-/slaaggrenzen van de rijtest. Hierbij zijn ervaringen vanuit de opleiding, ervaringen met de bestaande rijtest en toetsdeskundigheid samengebracht.

De grote winst van de vernieuwde rijtest bestaat niet alleen uit de standaardisering en validering, maar ook uit een grotere mate van transparantie. De sollicitant weet specifiek waarop hij is beoordeeld en ziet gedetailleerd waar hij hoog of laag heeft gescoord. Dat alles bevordert de afstemming tussen assessoren en komt de betrouwbaarheid van de test ten goede. Bovendien zorgt het voor waardevolle informatie voor de docenten, zodat die een beter beeld krijgen van het startniveau van de examinator in opleiding.

Begin juli zijn de vernieuwingen doorgenomen met de assessoren die de rijtest voor sollicitanten afnemen. Vanaf september gaan zij met de nieuwe versie van de rijtest werken.

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.