CBR Info

reCAPTCHA ingevoerd op TOP

reCAPTCHA ingevoerd op TOP

Op 4 oktober zijn we gestart we met het instrument reCAPTCHA op TOP, om het gebruik van zogeheten bots tegen te gaan. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Als opleider ervaart u mogelijk al langere tijd problemen met de performance van TOP. Eén van de oorzaken daarvan is de inzet van zogenoemde bots door rijopleiders, die onze systemen zwaar belasten. Op 4 oktober zijn we mede daarom gestart we met het instrument reCAPTCHA op ‘Zoeken examencapaciteit‘, om het gebruik van deze bots tegen te gaan. reCAPTCHA is een applicatie van Google die kan vaststellen of er sprake is van een menselijk handelen. Dit helpt ook bij een eerlijke verdeling van de beschikbare examencapaciteit.

Proef

De eerste resultaten zijn bemoedigend. De performance van TOP is zo’n 30 procent beter sinds de invoering. Wat aanwijst dat de inzet van bots een behoorlijke impact heeft op de performance van het reserveringssysteem. Daar blijft het CBR dus scherp op. Tegelijk zien we dat –eenmaal binnen in TOP – de opbouw van de schermen nog steeds 8 tot 10 seconden kan duren. We werken nog aan een oplossing hiervoor.

Uit de ervaringen blijkt verder dat opleiders ook met reCAPTCHA snel aan de slag kunnen op TOP. Aangezien het een zelflerend systeem is, kan de check aan het begin vaak al snel worden overgeslagen. U kunt zien dat reCAPTCHA bij u is geactiveerd aan het logo dat rechtsonder in beeld verschijnt in het scherm ‘Kopen capaciteit’. Uiteraard blijven we de performance van TOP internet nauwgezet monitoren.