CBR Info

Nieuwe leerdoelen voor nascholing ingevoerd per 1 juli

Nieuwe leerdoelen voor nascholing ingevoerd per 1 juli

Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.

Dit betekent dat opleiders van nascholingscursussen op nieuwe wijze certificeringen aanvragen. Voor bestaande opleidingen hebben opleiders tot 1 juli 2020 de tijd om de certificeringen aan te passen op de nieuwe leerdoelen.

Door de nieuwe leerdoelen:
- is het voor de chauffeur duidelijk wat hij gaat leren in de cursus;
- is het voor de opleider duidelijk wat hij moet aanbieden in de cursus.
- komt er meer uniformiteit in de uitvoering van de cursussen;

Lees meer over de nieuwe leerdoelen.

Gevolgde nascholing tot en met juni 2019

In het tweede kwartaal van 2019 zijn er in totaal 45.269 dagen nascholing gevolgd, waarvan 9.304 praktijk en 36.965 theorie. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het tweede kwartaal van 2018, waarin er 35.146 dagen nascholing zijn gevolgd.

Top 5 van gevolgde theoriecursussen en praktijktrainingen in het tweede kwartaal van 2019:

Theorie

1. EHBO
2. Chauffeursdag
3. Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur
4. Heftruck
5. Digitale tachograaf en boordcomputers

Praktijk

1. Rijoptimalisatie
2. Het Nieuwe Rijden (HNR)
3. Chauffeur LZV
4. Veilig werken met de vrachtauto
5. Manoeuvreren

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.