CBR Info

Minister spreekt vertrouwen uit in maatregelen CBR

Minister spreekt vertrouwen uit in maatregelen CBR

Het CBR voert een pakket maatregelen uit om aan de stijgende examenvraag te voldoen. Inmiddels heeft de minister vragen hierover beantwoord in de Tweede Kamer.

Maandag 3 juli heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met maatregelen die het CBR neemt om de wacht- en doorlooptijden bij het CBR te verkorten. Deze is op dinsdag 25 september besproken tijdens het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid van de Tweede Kamer. In antwoord op vragen van leden van de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat gaf minister Van Nieuwenhuizen aan dat het CBR alle maatregelen neemt die nodig zijn en dat ze alle vertrouwen heeft in het exameninstituut. Al zal het nog enige tijd duren vóór het op orde is.

Belasting voor de burger

Een ander onderwerp op de agenda van het AO was de belasting voor de burger. CBR neemt zelf momenteel de procedures en maatregelen binnen de divisie Rijgeschiktheid onder de loep en beoordeelt hierbij binnen de wet- en regelgeving of de belasting hiervan voor de burger in verhouding staat tot de verkeersveiligheidswinst. CBR heeft vorig jaar een methodiek opgezet om alle producten en procedures op dezelfde manier te kunnen analyseren. Bij de uitvoering van de maatregelen kijken we vervolgens of het kan op een manier die minder belastend is voor de klant.

Tweede Kamer verdeeld over sanctie WRM
Bij het wetgevingsoverleg op donderdag 27 september kwam het ‘gewijzigde wijzigingsvoorstel’ van de WRM aan de orde. Vanuit verschillende politieke partijen kwam daarbij de oproep aan de minister om werk te maken van de professionalisering van de branche. Een levendig debat ontstond rond de sanctie op de verplichte bijscholing voor instructeurs. De Tweede Kamer bleek verdeeld over het verliezen van de lesbevoegdheid door instructeurs. Een aantal fracties vinden het een te harde sanctie. Minister Nieuwenhuizen gaf aan dat ze de stok achter de deur wil houden, maar dat ze open staat voor een alternatieve vorm. Na de herfstvakantie komen de woordvoerders naar verwachting met een alternatief voorstel.