CBR Info

Minister informeert Kamer over administratieve verlenging rijbewijs 75+

Minister informeert Kamer over administratieve verlenging rijbewijs 75+

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.

Dit om de druk op de afhandeling van de medische beoordelingen te verlichten, zodat het CBR beter in staat is om klanten op tijd te helpen. Het idee is om de geldigheid van het rijbewijs van gezonde 75-plussers met een jaar te verlengen. Hiervoor is een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen nodig en een codering in het Rijbewijsregister. Het streven is om deze tijdelijke maatregel per 1 december van dit jaar te laten ingaan. Ondertussen werkt de minister aan een stelselwijziging die voorziet in een structurele oplossing.

In de brief gaat minister Van Nieuwenhuizen ook in op de overige toezeggingen van het debat van 19 juni.

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.