CBR Info

Minimumvermogen A-motor naar 50 kW

Minimumvermogen A-motor naar 50 kW

Zoals al eerder gemeld, moeten motoren voor de praktijkexamens A (zwaar) vanaf 1 januari 2019 ten minste 50kW vermogen hebben.

Alleen dit jaar mogen kandidaten deze examens nog doen met een motor die tussen de 40 en 50 kW aan vermogen heeft. Door een overgangsregeling waren A-motoren vanaf 40kW gedurende vijf jaar toegestaan. Op 31 december 2018 eindigt deze regeling en vanaf 1 januari 2019 geldt de wettelijke ondergrens van 50 kW.

Opleiders die voor A-examens een motor met een vermogen onder de 50 kW gebruiken, dienen tijdig voor een motor met het juiste vermogen te zorgen. In de leaflet Toelatingseisen praktijkexamen A vindt u alle toelatingseisen.