CBR Info

Lange doorlooptijden nog niet opgelost

Lange doorlooptijden nog niet opgelost

Sinds juli helpen we iedere nieuwe klant die een gezondheidsverklaring indient via ons nieuwe digitaal systeem.

Dit betekent dat circa eenderde van alle klanten nu een veel snellere dienstverlening ervaart, doordat zij automatisch door het CBR worden verwezen en ook het besluit automatisch kan worden genomen. Het gaat hierbij om klanten die bij een keuring niets mankeren en klanten met bijvoorbeeld diabetes, verminderde gezichtsscherpte, nierschade, inwendige ziekten of een ICD.

De doorlooptijden voor klanten bij wie de CBR arts zelf de informatie moet beoordelen, lopen helaas verder op. Zij moeten gemiddeld 9 weken tot uiterlijk 19 weken wachten voordat zij een bericht van het CBR ontvangen. Uiteraard betreuren wij dit en we doen er alles aan om dit te verbeteren. De komende maanden zullen deze lange doorlooptijden echter nog niet zijn opgelost.

Voorrang

Sinds begin dit jaar geven we voorrang aan klanten van wie het rijbewijs binnenkort gaat verlopen, of al verlopen is, en die minimaal 90 dagen voor het verlopen van hun rijbewijs een Gezondheidsverklaring opstuurden. Hen helpen we als eerste. Ook verklaringen voor een groot rijbewijs krijgen voorrang.

feedback

Verder in CBR Info september 2019

Om de hinder voor klanten vanwege de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen bij het CBR te verlichten heeft het ministerie van I&W voorgesteld dat 75-plussers vanaf 1 december 2019 onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt.
Sinds juli helpen we iedere nieuwe klant die een gezondheidsverklaring indient via ons nieuwe digitaal systeem.
Het CBR streeft naar een hoogwaardige dienstverlening. Daarom houdt het al sinds maart 2014 een dagelijkse klantenquête onder alle kandidaten voor het autopraktijkexamen.
Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt sinds maandag 12 augustus een zakje ADAS-autodrop van zijn examinator.
Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 op het rijbewijs gekregen. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden.
Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs.