CBR Info

Kort nieuws

Kort nieuws

Korte nieuwsberichten over het CBR.

Algemeen directeur Petra Delsing vertrekt bij het CBR

In februari gaf Delsing te kennen af te zien van een herbenoeming als algemeen directeur zie: CBR nieuws. Per 1 augustus a.s. gaat zij aan de slag als kwartiermaker Artificial Intelligence bij de unit Innovatie van het Directoraat-Generaal Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De Raad van Toezicht van het CBR is op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat bezig om nog dit jaar een opvolger voor haar te vinden. Petra Delsing werd in mei 2016 door de toenmalige minister benoemd tot algemeen directeur CBR.


CBR neemt deel aan ADAS-alliantie

Het CBR heeft op 3 juni het ADAS-convenant ondertekend. De ondertekenaars van dit convenant willen zich gezamenlijk inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 procent te verhogen.
ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) helpen de mens achter het stuur. En kunnen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat de mens goed met de ondersteunende systemen om kan gaan. Een grotere uniformiteit in deze systemen helpt daarbij.

Beginnende bestuurder
Het CBR vindt het belangrijk dat ADAS veilig en verantwoord gebruikt worden. En dat start bij de beginnende bestuurder; onze examenkandidaat. Daarom sluiten wij ons van harte aan bij de ADAS-alliantie. Om het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen een grotere rol te kunnen geven - nu staan we alleen het gebruik van rijtaakondersteunende systemen toe- doen we samen met TU Delft en andere partijen onderzoek naar veilig en verantwoord gebruik van ADAS. De ADAS alliantie is een initiatief van RAI Vereniging, Ministerie van I&W, ANWB, AON, Verbond van Verzekeraars en BOVAG. Inmiddels zijn er 42 bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten en overheidsinstellingen bij aangesloten. Waaronder nu dus ook het CBR.


ISO-certificaat verlengd

De divisie Rijvaardigheid van het CBR heeft haar zaken goed op orde. Dat bleek uit de externe ISO-audit die plaatsvond van 8 tot en met 10 juli. Op basis daarvan wordt haar ISO-certificaat voor de tweede opeenvolgende keer verlengd met een jaar. De twee auditoren onderzochten diverse afdelingen en processen van Rijvaardigheid. Ook reden zij praktijkexamens mee in Rijswijk, Barendrecht, Rotterdam en Arnhem. Daarbij loofden zij de uniforme werkwijze van examinatoren.


Tijdelijke verhuizing examencentrum Dordrecht

Ons praktijkexamencentrum in Dordrecht verhuist tijdelijk naar een andere locatie binnen Dordrecht. In de periode van 5 augustus tot en met 4 oktober 2019 starten de examens vanaf het Halmaheiraplein 8 (Sportclub Emma, 3312 GH) in Dordrecht. In die tijd verbouwen we onze locatie aan de Egstraat 4 in Dordrecht, zodat het voldoet aan de huidige locatie-eisen. Wij vragen u om uw kandidaten over het voorgaande te informeren.


Beoordeling examenvoertuigen

De Commissie Toelating Examenvoertuigen (CTE) heeft op 27 juni de volgende voertuigen getoetst en toegelaten als examenvoertuig voor de categorie B: DS (DS3 Crossback), Jaguar (I-PACE), Kia (ProCeed), Range Rover (Evoque), Renault (Clio) en Skoda (Scala).

Zie verder: Beoordelingslijst examenvoertuigen B

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.