CBR Info

Kort nieuws

Kort nieuws

Korte nieuwsberichten over het CBR.

Filmpje over waarschuwing bandenspanning en verlichting

In deze tijd van kou en mist besteden we extra aandacht aan de winterbandenregeling, TPMS-sensoren (waarschuwing bandenspanning) en de automatische verlichting. In een filmpje geeft examinator Inge Hallo aan waarop je moet letten met betrekking tot het rijexamen. Zo gebeurt het nogal eens dat kandidaten niet weten hoe de verlichting van hun examenvoertuig werkt.

Zie: film TPMS en verlichting

CBR-examencentrum Breda blijft geopend

Het CBR-examencentrum aan de Heerbaan 4 in Breda blijft gewoon geopend voor theorie- en praktijkexamens. Ondanks de plotselinge sluiting van het Amrâth Hotel Brabant op 1 december 2020, kan het CBR al zijn activiteiten blijven uitvoeren op deze locatie. De sluiting van het hotel staat los van de door ons gehuurde ruimtes.

Opening twee nieuwe locaties voor rijtesten

Om de grote drukte bij de rijtesten aan te pakken, breidt het CBR het aantal locaties hiervoor tijdelijk uit. Per 1 februari 2021 zijn rijtesten ook mogelijk bij de CBR-locaties in Berkel-Enschot en Gouda. Daarmee komt het totaal aantal rijtestlocaties tijdelijk op 33, waarbij we in totaal 36 ruimtes tot onze beschikking hebben. Verder hebben we dit jaar het aantal deskundigen praktische rijgeschiktheid uitgebreid van 28 naar 40. Daarmee kunnen we in het komende jaar meer rijtesten afnemen. De 2 nieuwe DPR-locaties blijven in 2021 tot onze beschikking.

Vanaf 1 februari gaan we officieel starten en kunnen klanten zich intekenen voor rijtesten in Berkel-Enschot en Gouda.

Raamwerk vernieuwde praktijktoets C en C1 gepubliceerd

Vanaf 1 juli 2021 wordt de nieuwe praktische toets voor de categorieën C en C1 afgenomen. Deze is ontwikkeld samen met een werkgroep van opleiders om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. Het verloop van de toets, de toetsmatrijs en alle aanvullende eisen en voorwaarden zijn vastgelegd in een nieuw raamwerk. Opleiders hebben het nieuwe raamwerk per mail ontvangen en het is terug te vinden op de CBR website.

Nieuwe voertuigeisen

Vanaf januari 2021 zijn de eerste nieuwe voertuigeisen voor de categorieën C en D van toepassing. Daar hoort een verplichte schouwing van nieuwe voertuigen bij, voordat deze ingezet mogen worden voor praktijkexamens. Samen met een werkgroep zijn er nieuwe, toekomstbestendige voertuigeisen geformuleerd voor examenvoertuigen van de categorieën C en D die de basis vormen voor de opleiding en examens van de chauffeur van de toekomst. Er zijn verschillende ingangsdata en overgangstermijnen voor de verschillende eisen. Alle informatie is terug te vinden in het Vademecum CCV en op de CBR website. Deze informatie is ook per mail verstuurd aan alle opleiders.

Beoordeling examenvoertuigen

De Commissie toelating examenvoertuigen (CTE) heeft in 2021 zes keuringsdagen gepland voor de toelating van voertuigen voor de autopraktijkexamens. De data zijn 25 februari, 29 april, 24 juni, 26 augustus, 28 oktober en 23 december.

    Verder in CBR Info januari 2021

    Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
    De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.
    Op 1 januari 2021 is Martin Stevens gestart als divisiemanager CCV en Ed Eering als divisiemanager Theorie.
    Examenuitslagen en certificaten die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen recentelijk laten weten. CBR past hierop de systemen aan.
    Het CBR is in januari op social media de publiciteitscampagne ‘Code 95, meer dan een verplicht nummer’ gestart.
    Per 1 januari 2021 is de wetswijziging rondom registratie- en kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen ingegaan. Bestaande landbouwvoertuigen moeten zich registreren bij de RDW.
    Korte nieuwsberichten over het CBR.