CBR Info

Invoering digitale controle ID-bewijs CCV-kandidaten

Invoering digitale controle ID-bewijs CCV-kandidaten

Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.

Steekproefsgewijs checken we de chip op het ID-bewijs met behulp van een mobiele telefoon. De controle wordt uitgevoerd door examinatoren en steekproefnemers en vindt plaats bij de CCV-praktijkexamens, nascholingscursussen, toets besloten terrein en de praktijktoets.

Chip

Voor aanvang van het examen, of een cursus, wordt altijd het ID-bewijs van kandidaten gecontroleerd. Door nieuwe technieken is het nu mogelijk om, naast de bestaande controles die met het blote oog worden gedaan of door middel van een retro-check, ook controles uit te voeren op een digitale wijze. Door de chip op het ID-bewijs te controleren kan de examinator of steekproefnemer zien of de gegevens die op het ID-bewijs staan overeenkomen met de gegevens die op de chip in het ID-bewijs staan. Op de chip staat niet meer informatie dan op het ID-bewijs zelf.

Identiteitsfraude

Wanneer de gegevens niet met elkaar overeenkomen, en er sprake is van identiteitsfraude, dan wordt aangifte gedaan tegen de kandidaat. Deze procedure is gelijk aan de huidige procedure bij identiteitsfraude. De gegevens van de chip worden niet opgeslagen op de telefoon. De software die wordt gebruikt voor het uitlezen van de chip, wordt ook gebruikt door de politie en diverse banken. In 2018 is al een pilot gehouden met deze vorm van digitale controle.

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.