CBR Info

Informatie over verlenging certificering voor opleiders nascholing

Informatie over verlenging certificering voor opleiders nascholing

Veel CCV-opleiders die nascholingscursussen aanbieden moeten in 2019 de certificering voor verlengen. Bij het verlengen van uw certificering dient u een nieuw aanvraagformulier en een nieuw opleidingsplan met aangepast versienummer in.

U kunt in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR de huidige eisen per cursus terugvinden. Het CBR toetst het opleidingsplan op alle punten die in het Kader opleidingsplan staan. Oude opleidingsplannen en reeds bestaande versies kunnen niet in behandeling worden genomen.

Einddatum huidige certificering

Een half jaar voor het verlopen van uw certificering kunt u een verlenging aanvragen. De huidige einddatum van de certificering wordt dan met vijf jaar verlengd. Vraagt u méér dan een half jaar voor het verlopen van een certificering een verlenging aan? Dan wordt de afgiftedatum plus vijf jaar als einddatum genomen en komen de lopende/huidige opleidingsplannen direct te vervallen.

We raden u aan op tijd (minimaal 12 weken voor verloopdatum) uw opleidingsplan voor verlenging in te dienen. Hiermee voorkomt u dat u wellicht tijdelijk geen cursussen kunt verzorgen. U kunt in TOP via het scherm certificeringen terugvinden op welke datum uw huidige certificering verloopt.