CBR Info

Herverdeling theorie-examenplekken vanaf 1 augustus

Herverdeling theorie-examenplekken vanaf 1 augustus

Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.

Dit zorgt voor een meer evenredige verdeling van theorie-examenplekken en draagt bij aan het tegengaan van botgebruik. 

CBR neemt deze maatregel in navolging van de succesvolle verdeling van de CCV-praktijkexamens in 2018. De afgelopen jaren is het aantal theorie-opleiders toegenomen en ziet het CBR regelmatig dat grote hoeveelheden examenplekken worden gezocht en gekocht.

Quotumregeling

Vanaf 1 augustus gaat de nieuwe regeling in en vervalt de huidige quotumregeling. Het CBR doet deze aanpassing in samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB, de Klantenraad van het CBR en het ministerie van I & W. De nieuwe verdeling is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het CBR de rijschoolbranche ondersteunt bij de gewenste professionalisering.

Vademecum

Wat betekent dit voor opleiders? Voor theorie-examens die plaatsvinden vóór 1 augustus geldt de huidige quotumregeling. Capaciteit voor A-,B- en AM-examens die plaatsvinden op of na 1 augustus kunnen ze vanaf 1 mei 2019 volgens de nieuwe regels reserveren. Voor CCV kan dit vanaf 15 april 2019. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om vrije examencapaciteit te kopen voor examens vanaf 1 augustus. De nieuwe verdeling is te vinden in het Vademecum en houdt drie belangrijke veranderingen in:
1. Het is alleen mogelijk om een A-, B- of AM-theorie-examen te reserveren op naam van de kandidaat en gekoppeld aan een specifiek product.
2. Het is niet langer mogelijk om A-,B- of AM-plekken onderling te wisselen.
3. Het reserveren van CCV-examens (ook groepsreserveringen) blijft hetzelfde, maar de plekken zijn niet langer uitwisselbaar met A,B of AM.

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.