CBR Info

Geldigheid verlengd van rijbewijzen, code 95, examenuitslagen en certificaten

Geldigheid verlengd van rijbewijzen, code 95, examenuitslagen en certificaten

Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De maatregel in Nederland is bedoeld om de tijd te overbruggen naar een verlenging van de Europese noodverordening. Daarin wordt geregeld dat de geldigheid wordt verlengd van de rijbewijzen en code 95 op het rijbewijs.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom was eerder een verlenging met negen maanden geregeld voor alle Nederlandse rijbewijzen, codes 95 en de nascholingscursussen die verliepen in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar één of drie jaar geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid hebben plaatsgevonden.
De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

Examenuitslagen en certificaten

De regeling voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs, het motorexamen voertuigbeheersing wordt verruimd. De uitslagen van deze examens waarvan de geldigheid verviel in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 blijven in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

Eerder werd al besloten: als de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

De verruiming geldt ook voor de deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95). Overige uitslagen en certificaten zijn inmiddels verlengd. Bekijk het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep.

Aanpassing systemen

Zodra verlenging van de examenuitslagen en certificaten in de systemen is aangepast, laten we u dit weten via TOP internet. Dit neemt enige tijd in beslag. Examens reserveren is wel mogelijk. Tot die tijd kunt u bij het reserveren van examens een pop-up krijgen waarin nog de oorspronkelijke geldigheidsdatum vermeld staat.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

    Verder in CBR Info januari 2021

    Personen met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur is verlopen of verloopt in de periode vanaf 1 december 2020 mogen in ieder geval blijven rijden tot en met 28 februari 2021. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs van wie code 95 op het rijbewijs verloopt in deze periode. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
    De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.
    Op 1 januari 2021 is Martin Stevens gestart als divisiemanager CCV en Ed Eering als divisiemanager Theorie.
    Examenuitslagen en certificaten die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, worden opnieuw verlengd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen recentelijk laten weten. CBR past hierop de systemen aan.
    Het CBR is in januari op social media de publiciteitscampagne ‘Code 95, meer dan een verplicht nummer’ gestart.
    Per 1 januari 2021 is de wetswijziging rondom registratie- en kentekenplaatplicht voor landbouwvoertuigen ingegaan. Bestaande landbouwvoertuigen moeten zich registreren bij de RDW.
    Korte nieuwsberichten over het CBR.