CBR Info

Eerste stap in vervanging TOP internet 

Eerste stap in vervanging TOP internet 

Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst hebben opleidingsinstituten en CBR, onder begeleiding van Sira Consulting, de gewenste functionaliteiten van het nieuwe systeem verder uitgewerkt. De resultaten van deze interessante en levendige bijeenkomst vormen input voor het CBR voor de ontwikkeling van de nieuwe applicatie. Op basis van de gewenste functionaliteiten gaan de betrokken partijen verkennen wat de (technische) mogelijkheden zijn en hoe het project eruit gaat zien. Natuurlijk worden de brancheorganisaties en de Gebruikersgroep TOP betrokken bij het vervolg.

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.