CBR Info

Andere productcodes voor Rijtest 60 minuten

Andere productcodes voor Rijtest 60 minuten

Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.

Steeds meer functionaliteiten verlopen via dit nieuwe systeem. Het CBR verwacht de digitalisering eind van dit jaar afgerond te hebben. Tot die tijd wordt met 2 systemen gewerkt. Voor rijscholen betekent dit dat de beide varianten van de Rijtest 60 minuten (rijtest lesauto 60 minuten en rijtest lesauto light 60 minuten) voortaan zowel in het oude systeem, als in het nieuwe systeem kunnen worden ingepland. Elk systeem heeft echter eigen productcodes. Het is daarom van groot belang de juiste code te gebruiken.

De nieuwe codes zijn als volgt:

Nieuwe systeem/codes Omschrijving Oude systeem/codes
B-LV-M rijtest lesauto 60 minuten B-PR-LV
B-LV-L-M rijtest lesauto light 60 min B-PR-LV-L


Rijtesten met lesvoertuigen die u in overleg met de medewerkers van de planning van het CBR dient in te plannen, hebben ook een nieuwe productcode.

Oude systeem/codes Nieuwe systeem/codes
PR_M_AVD A-LV-M rijtest lesmotor 60 minuten
PR_M_C C-LV-M rijtest lesvrachtauto 60 minuten
PR_XL_C C-LV-L rijtest lesvrachtauto 90 minuten
PR_M_D D-LV-M rijtest lesbus 60 minuten
PR_XL_D D-LV-L rijtest lesbus 90 minuten
PR_M_T T-LV-M rijtest lestrekker 60 minuten
PR_XL_B_J B-LV-J-L rijtest lesauto joystick 90 minuten
PR_XL_B_B B-LV-BTS-L rijtest lesauto BTS 90 min
PR_XL_B_B T-LV-BTS-L rijtest lestrekker & aanhangwagen BTS 90 min
PR_XL_B_B B-LV-H-L Herkeuring lesauto
PR_XL_B_A A-LV-H-L Herkeuring lesmotor
PR_XL_B_C C-LV-H-L Herkeuring lesvrachtwagen
PR_XL_B_D D-LV-H-L Herkeuring lesbus

Algemeen aandachtspunt

Plan de rijtest pas in na ontvangst van de uitnodiging door de klant! Anders wordt de aanvraag afgekeurd en uit het systeem verwijderd. Ook telefonisch kunnen we dan niets inplannen of wijzigen. Er is dan namelijk nog geen goedkeuring van het medische dossier.

Twee aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe situatie

1. Vraag de klant altijd om de code die hij in de uitnodiging voor de rijtest heeft ontvangen. Selecteer deze code bij “Product” of gebruik deze code als u contact opneemt met het CBR voor het plannen van de rijtest.
2. Als er een goedgekeurd medisch dossier beschikbaar is, wordt de rijtest aanvraag direct goedgekeurd. Er staat dan (uiterlijk de volgende werkdag) een blauw bolletje achter de aanvraag.

Ontvangt u een afwijzing? Check of de juiste code is gebruikt en reserveer opnieuw de rijtest met gebruik van de juiste code.
Heeft u een vraag over een specifieke rijtestaanvraag? Dan kunt u ons bellen op 088 227 29 00. Let op, dit nummer is alléén voor rijscholen. Kies in het belmenu voor optie 3 ‘medische keuringen’.

Verder in CBR Info augustus 2019

Op 3 juli heeft de minister van I en W de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Als eerste stap in de vervanging van TOP internet heeft op 4 juli een innovation lab plaatsgevonden.
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders.
Het CBR is het proces van rijgeschiktheidsverklaringen aan het digitaliseren en gaat stapsgewijs over naar het nieuwe administratiesysteem.
Per 15 juli 2019 start het CBR met een digitale controle op het ID-bewijs aan de hand van een extra echtheidskenmerk.
Het CBR heeft een nieuwe stap gezet om de kwaliteit van de nascholing te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Per 1 juli 2019 zijn daarom leerdoelen ingevoerd.
Tot de selectieprocedure voor de functie van CBR-examinator (categorie B) behoort de beoordeling van de rijvaardigheid van de sollicitant.
Korte nieuwsberichten over het CBR.