CBR Info

Alle Nederlandse rijbewijzen en code 95 negen maanden langer geldig

Alle Nederlandse rijbewijzen en code 95 negen maanden langer geldig

De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek van Nederland om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw te verlengen.

Dit betekent dat alle Nederlandse rijbewijzen en codes 95 die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen met negen maanden worden verlengd. Ook de geldigheid van nascholingscursussen wordt verlengd.

Verlenging rijbewijs

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Bestuurders van wie het rijbewijs verlopen is of verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen negen maanden blijven doorrijden binnen Europa met hun verlopen Nederlandse rijbewijs. Die negen maanden gaan in vanaf de dag dat het rijbewijs verloopt.

Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. Wel wordt aan deze mensen gevraagd om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

Verlenging Code 95

Ook de code 95 op het Nederlandse rijbewijs is langer geldig. Verloopt de code 95 in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 dan blijft deze negen maanden langer geldig. De einddatum van de code 95 op het rijbewijs wordt hierbij als vertrekpunt genomen.

De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd, zodat cursussen uit het begin van uw nascholingscyclus mee kunnen tellen voor de verlenging van de code 95. Kijk vóórdat u naar het gemeentehuis gaat op MijnCBR.nl of u voldoende nascholingscursussen heeft gevolgd. Is er iets niet goed gegaan? Neem dan contact op met het CBR.

75 jaar of ouder

Bestuurders van 75 jaar of ouder die een tijdelijke verlenging van het rijbewijs hebben, kunnen door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.

    Verder in CBR Info september 2020

    Na overleg met de rijschoolbranche heeft het CBR besloten dat rijinstructeurs vanaf maandag 14 september 2020 weer aanwezig mogen zijn bij het eindgesprek van praktijkexamens en toetsen. Daarom wordt dit gesprek vanaf die dag buiten gehouden bij het examenvoertuig. Dan kan iedereen gemakkelijk anderhalve meter afstand houden van elkaar, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
    Sinds maandag 3 augustus 2020 moeten examenkandidaten een rijschool per examencategorie machtigen om praktijkexamens voor hen te reserveren. Hierbij gaat het om auto (B), auto met aanhangwagen (BE), lichte motor (A1), middelzware motor (A2) en zware motor (A).
    De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek van Nederland om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en de geldigheid van de code 95 opnieuw te verlengen.
    In 2018 is het CBR gestart om de eisen die gesteld worden aan de examenvoertuigen voor de praktijkexamens van de categorieën vrachtauto en bus met aanhanger (C, CE, D en DE) grondig te bekijken.
    De praktische toets voor het C-rijbewijs moet beter aansluiten op wat er in de praktijk van een chauffeur verwacht wordt. Daarom wordt de praktijktest aangepast.
    In april 2019 is het CBR gestart met een pilot voor het nieuwe praktijkexamen Machinist Binnenvaart. De pilot is gestart in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het opleidingsinstituut STC
    Korte nieuwsberichten over het CBR.