Voor politie

Wanneer een mededeling?

Er zijn vijf categorieën om een bestuurder een mededeling op te leggen.

De instroomcriteria op een rij:

Alcohol

 • beginnend bestuurder:
  • minimaal 220 µg/l ofwel 0,5 promille
  • bij recidive binnen 5 jaar minimaal 88 µg/l ofwel 0,2 promille

 • ervaren bestuurder:
  • minimaal 350 µg/l ofwel0,8 promille
  • bij recidive binnen 5 jaar minimaal 220 µg/l ofwel 0,5 promille

 • weigeren mee te werken aan een blaasproef/ ademanalyse/bloedtest

  Drugs

  • rijden onder invloed boven de wettelijke limiet, aangetoond middels een speekseltest en bloedtest
  • weigeren mee te werken aan een speekseltest/bloedtest

  Medisch

  • medicijngebruik dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden
  • wegraking,bewusteloosheid, black out, duizeligheid, evenwichtsstoornis,
   coördinatiestoornis, ongecontroleerde bewegingen, stoornis in gebruik van ledematen, verminderd gezichtsvermogen, verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen, ernstig gestoord inzicht en/of gedrag, ernstig onaangepast rijgedrag, agressiviteit in het verkeer, paniekaanvallen, abnormale opwindingstoestanden, poging tot zelfdoding, inrijden op anderen met een motorrijtuig

  Rijgedrag

  • bij snelheidsoverschrijding vanaf:
   • 50 km/u (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) of
   • 30 km/u met een bromfiets, landbouwtrekker of
   30 km/u bij wegwerkzaamheden (let wel, er moet daadwerkelijk aan de weg worden gewerkt op het moment van de overschrijding)
  • minimaal tweemaal gevaarzettend rijgedrag in een rit waaronder, gebrek aan inzicht in risico’s in het verkeer, incorrect samenspel met andere verkeersdeelnemers, gedrag dat in strijd is met verkeersregels en -tekens.

  Rijvaardigheid

  • onvoldoende vaardigheid in de bediening van het motorrijtuig
  • onvoldoende beheersing van het motorrijtuig
  • onvoldoende bedrevenheid in het verkeer
  • een gebrekkige rijvaardigheid

  Bestellen mededelingenkaartjes en -poster