Voor politie

Voorlichting over de mededelingenprocedure

Het CBR wordt regelmatig benaderd door politiekorpsen die meer informatie willen over de mededelingenprocedure, over de onderzoeken en de educatieve maatregelen. Dit doen we graag. Om te beoordelen of wij op uw aanvraag kunnen ingaan, vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Zorg ervoor dat uw aanvraag minimaal 4 weken van te voren bij ons binnen is, zodat er voldoende tijd is om uw aanvraag te beoordelen en eventuele voorbereidingen te treffen. Het compleet ingevulde formulier kunt u sturen naar voorlichting@cbr.nl.

Zie ook de burgerinformatie op deze site.

Bekijk de animatie voor de politie over het opsturen van Mededelingen naar het CBR. 'Een Mededeling? Stuur ‘m op. Altijd!'

Bestellen mededelingenkaartjes en -poster

Om binnen de politiekorpsen meer aandacht te vragen voor de mededelingenprocedure heeft het CBR mededelingenkaartjes en een poster beschikbaar.

Op het mededelingenkaartje (11,5 x 7 cm) staan alle redenen benoemd om een mededeling uit te brengen. Op de poster (59,4 x 84 cm) staat deze informatie ook, maar dan visueel weergegeven.

U kunt de kaartjes en/of de poster bestellen door een e-mail te sturen aan voorlichting@cbr.nl

Illustratie van de poster en mededelingenkaartjes die te bestellen zijn.


Mededelingenkaartjes + poster ‘Wanneer een mededeling’