Voor politie

Wettelijke basis

De mededelingenprocedure is een verkeersveiligheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. De procedure is gebaseerd op de artikelen 130 - 134A van de Wegenverkeerswet 1994. Deze artikelen zijn nader uitgewerkt in

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheidRegeling eisen geschiktheidReglement Rijbewijzen