Voor politie

Waarom een mededeling?

We willen allemaal dat iedereen zich veilig door het verkeer kan bewegen.

De politie heeft hierin een belangrijke functie.

Een agent kan een mededeling aan het CBR uitbrengen wanneer een bestuurder onveilig rijgedrag vertoont. Het kan hierbij gaan om rijden onder invloed of om gevaarlijk rijgedrag.

Aan de hand van de mededeling beoordeelt het CBR of de bestuurder nog veilig de weg op kan. Als de mededeling voldoet aan de instroomcriteria wordt een mededeling opgelegd. Wij besluiten dan of de bestuurder een cursus moet volgen of een onderzoek moet doen. Dit noemen wij de mededelingenprocedure. Het CBR kan ook besluiten dat een bestuurder tijdelijk niet mag rijden.

Wanneer een bestuurder een onderzoek of een cursus krijgt opgelegd, is hij verplicht dit op te volgen. Wanneer de bestuurder dit weigert, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Lees meer over de onderzoeken en cursussen.