CBR Invo

Onder invloed van drugs: let op uiterlijke kenmerken

Onder invloed van drugs: let op uiterlijke kenmerken

Als de politie kenmerken bij een bestuurder waarneemt die duiden op drugsgebruik kan er tegenwoordig een speekseltest worden uitgevoerd. INVO zet een aantal kenmerken op een rijtje.

Zo kan iemand die onder invloed is kleine of juist grote pupillen hebben. Let ook op wijd opengesperde ogen of hangende oogleden, wazige/waterige en/of rode bloeddoorlopen ogen, een loopneus, speeksel in de mondhoeken en een bleek gezicht. Ook kan iemand die onder invloed is, overmatig zweten. Andere opvallende kenmerken van drugsgebruik zijn gedragsveranderingen, zoals agressief of juist sloom gedrag, veel en/of onsamenhangend praten, duidelijke onrust en bewegingsdrang, onvast ter been zijn en moeite hebben met het beantwoorden van vragen.

Speekseltest

Uit de speekseltest die je vervolgens afneemt, kan blijken of iemand onder invloed is van bijvoorbeeld THC, cocaïne, opiaten (zoals heroïne en methadon), amfetamine, methamfetamine en XTC. Ideaal dus, zo’n speekseltest! Er is echter ook een veel gebruikte soort drugs waarbij de speekseltest geen positieve uitslag geeft, namelijk GHB. Omdat de stof GHB in van nature in kleine hoeveelheden in ons lichaam voorkomt kan deze stof niet worden waargenomen met de speekseltest. Het is dus belangrijk dat bij een sterk vermoeden van rijden onder invloed door veel uiterlijke kenmerken en afwijkend (rij)gedrag, maar een negatieve speekseltest rekening wordt gehouden met het mogelijke gebruik van GHB. De enige manier om dit aan te tonen is door bloed af te laten nemen bij de bestuurder. Een lastige is lachgas, aangezien dit in enkele uren wordt uitgescheiden door het lichaam. Lachgas is niet via de speekseltest of via bloedonderzoek aan te tonen.

Door het nieuwe criterium voor het opleggen van een onderzoek drugs, kan het CBR helaas geen maatregel meer opleggen bij alleen een vermoeden bij de politie van drugsgebruik bij een persoon, zonder dat dit wordt ondersteund met de uitslag van een bloedonderzoek en een proces-verbaal artikel 8.

feedback

Verder in CBR Invo augustus 2018

Met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de ingediende mededelingen, publiceren we elk kwartaal de aantallen per eenheid.
Als de politie kenmerken bij een bestuurder waarneemt die duiden op drugsgebruik kan er tegenwoordig een speekseltest worden uitgevoerd. INVO zet een aantal kenmerken op een rijtje.
Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is of je een mededeling moet uitbrengen. Het advies van het CBR aan de gemandateerde: bij twijfel gewoon indienen. Enkele voorbeelden uit de politiepraktijk.
Jaarlijks dienen bijna 3.000 betrokkenen in de vorderingsprocedure een bezwaarschrift in. Vaak zijn de bezwaren hetzelfde en meestal zijn ze kansloos. Met enige voorlichting door de politie bij de staandehouding zijn die bezwaren wellicht te voorkomen.
Met het oog op een succesvolle afwikkeling van de mededeling is het van belang dat de politie zo volledig mogelijke informatie aanlevert. Vraag de betrokkene daarbij ook naar het waarom van het afwijkende rijgedrag.
Beleidsadviseur Richard van Dieken wil meer aandacht voor verkeershandhaving. Hij ziet het aantal aanhoudingen voor rijden onder invloed dalen en het aantal ongevallen toenemen. In de vorderingsprocedure ziet hij een goed middel om het tij te keren.