CBR Invo

‘Er mag een EMG-light voor bromfietsers komen’

‘Er mag een EMG-light voor bromfietsers komen’

Beleidsadviseur Richard van Dieken wil meer aandacht voor verkeershandhaving. Hij ziet het aantal aanhoudingen voor rijden onder invloed dalen en het aantal ongevallen toenemen. In de vorderingsprocedure ziet hij een goed middel om het tij te keren.

Richard van Dieken is beleidsadviseur voor de eenheid-Noord-Holland. Hij is secretaris van de landelijke expertgroep Verkeershandhaving en redacteur voor verkeersonderwerpen voor het landelijke intranet voor de politie. De vorderingsprocedure vindt hij een belangrijk instrument. De aandacht voor verkeershandhaving zakt in, constateert Van Dieken. ‘Het aantal staandehoudingen gaat naar beneden. Het aantal aanhoudingen voor rijden onder invloed daalt. En het aantal alcoholcontroles daalt ook al een aantal jaren. En dat is jammer, want tegelijkertijd stijgt het aantal alcoholongevallen weer. Dat betekent dat we meer moeten doen om te handhaven. En dat is ook opgelegd vanuit de korpsleiding aan alle eenheden. We moeten ons met name richten op de VARAS-feiten (Veelplegers, Alcohol, Rood licht, Afleiding en Snelheid); die hebben prioriteit.

Mooi instrument

‘De vorderingsprocedure is heel belangrijk, want je wilt dat de mensen die ongewenst gedrag vertonen op de weg iets bijgebracht wordt. En een cursus is daar een mooi instrument voor. Dankzij de vorderingsprocedure kun je ook mensen die mogelijk niet geschikt zijn om auto te rijden laten onderzoeken. Dus is het belangrijk dat die mededelingen worden ingediend.’ ‘Zelf gebruik ik een tool uit BlueSpot Report om alle zaken van rijden onder invloed (van drugs of alcohol) boven water te krijgen. Daar heb ik een bepaald filter op, waarmee ik de zaken waarvan geen mededeling is weggestuurd, naar boven kan halen. Dan mail ik de collega’s in die zaak om te bekijken of ze alsnog een mededeling kunnen uitbrengen.’

Terughoudend

‘Bij de eenheid Noord-Holland zijn alle mensen op straat gemandateerd om een mededeling uit te brengen. Ze hebben daarvoor ook een instructie gekregen. Maar niet iedereen brengt mededelingen uit. Dat komt enerzijds door een gebrek aan kennis en er niet bij stilstaan. En anderzijds zijn sommige collega’s terughoudend om een mededeling uit te brengen in EMG-zaken.’ ‘Nu zetten ze iemand vaak na één feit aan de kant en geven daar een bekeuring voor. Terwijl je er ook voor kan kiezen om zo iemand wat langer te volgen. Doen ze dat, dan geven de collega’s liever twee of maximaal 3 bekeuringen, omdat ze dat makkelijker vinden dan een mededeling op te maken. Al heeft het voor sommigen ook te maken met de proportionaliteit.’

EMA-light

‘Neem een 16-jarige op een brommer die een paar keer in een rit flink de fout in gaat of een meer dan 30 km per uur te hard rijdt binnen de bebouwde kom. Die krijgt dan een rijontzegging van een paar maanden, moet (zijn ouders) boetes betalen en dan nog naar een EMG die meer dan duizend euro kost en waarbij hij alleen tussen volwassen automobilisten zit. Dan schiet je je doel een beetje voorbij. Wat dat betreft zou het goed zijn als er een EMG-light zou komen voor bromfietsers.

Een ander verbeterpunt zit ‘m bij de drugszaken. Na het invorderen van een rijbewijs heeft het CBR vier weken om een besluit te nemen. Alleen duurt het vaak drie weken of langer voordat we een uitslag hebben van het lab. En al die tijd kunnen we nog geen proces-verbaal met labuitslag indienen. Duurt het langer dan vier weken, dan moet het rijbewijs terug naar de eigenaar. En die kan dan later alsnog de vorderingsprocedure in. Maar in de tussentijd heb je wel iemand die weer rond rijdt, die er misschien ongeschikt voor is vanwege een drugsprobleem. Met alle risico’s van dien. Daar zou ook iets aan moeten gebeuren.

feedback

Verder in CBR Invo augustus 2018

Met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de ingediende mededelingen, publiceren we elk kwartaal de aantallen per eenheid.
Als de politie kenmerken bij een bestuurder waarneemt die duiden op drugsgebruik kan er tegenwoordig een speekseltest worden uitgevoerd. INVO zet een aantal kenmerken op een rijtje.
Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is of je een mededeling moet uitbrengen. Het advies van het CBR aan de gemandateerde: bij twijfel gewoon indienen. Enkele voorbeelden uit de politiepraktijk.
Jaarlijks dienen bijna 3.000 betrokkenen in de vorderingsprocedure een bezwaarschrift in. Vaak zijn de bezwaren hetzelfde en meestal zijn ze kansloos. Met enige voorlichting door de politie bij de staandehouding zijn die bezwaren wellicht te voorkomen.
Met het oog op een succesvolle afwikkeling van de mededeling is het van belang dat de politie zo volledig mogelijke informatie aanlevert. Vraag de betrokkene daarbij ook naar het waarom van het afwijkende rijgedrag.
Beleidsadviseur Richard van Dieken wil meer aandacht voor verkeershandhaving. Hij ziet het aantal aanhoudingen voor rijden onder invloed dalen en het aantal ongevallen toenemen. In de vorderingsprocedure ziet hij een goed middel om het tij te keren.