CBR Invo

Top 3 meest voorkomende bezwaren

  Top 3 meest voorkomende bezwaren

Jaarlijks dienen bijna 3.000 betrokkenen in de vorderingsprocedure een bezwaarschrift in. Vaak zijn de bezwaren hetzelfde en meestal zijn ze kansloos. Met enige voorlichting door de politie bij de staandehouding zijn die bezwaren wellicht te voorkomen.

Jaarlijks dienen bijna 3000 betrokkenen in de vorderingsprocedure een bezwaarschrift in. Vaak zijn de bezwaren hetzelfde. En meestal zijn ze kansloos, omdat ze niet inhoudelijk ingaan op de vordering of de manier waarop deze tot stand is gekomen. Met enige voorlichting door de politie bij de staandehouding zijn die bezwaren wellicht te voorkomen. Daarom een kijkje in onze top 3, met toelichting.

‘Ja maar ik rijd meer dan 75.000 kilometer op jaarbasis’

Van veel betrokkenen die bezwaar maken tegen de vorderingsprocedure krijgt het CBR het aantal kilometers te lezen die zij per jaar afleggen op de weg. Betrokkenen willen hier naar alle waarschijnlijkheid mee aangeven hoe ervaren zij zijn als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig. De verbalisant heeft inmiddels een vermoeden van een feit doorgestuurd naar het CBR middels een Mededeling artikel 130. In de wet- en regelgeving die van belang is voor de oplegging van bestuursrechtelijke maatregelen door het CBR spelen persoonlijke omstandigheden zoals de 75.000 gereden kilometers op jaarbasis geen rol. Het bezwaar wordt in deze gevallen als kennelijk ongegrond beschouwd aangezien het geen reële kans van slagen heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie.

‘Graag wat coulance CBR: in de 23 jaar dat ik mijn rijbewijs heb is dit de eerste keer dat mij dit overkomt’

Het CBR is gehouden aan de wet- en regelgeving en de daarin opgenomen toetsingscriteria. In de meeste gevallen is het een irrelevant gegeven als er in een bezwaarschrift genoemd staat dat het rijbewijs al 23 jaar in het bezit is van betrokkene en dat het zijn of haar eerste keer is dat er een feit wordt geconstateerd. Coulance is in dit soort gevallen meestal niet aan de orde. Van een gegrond bezwaar is waarschijnlijk evenmin sprake omdat het een persoonlijke omstandigheid kan betreffen. In enkele gevallen kan de tijd dat het rijbewijs in het bezit is van betrokkene toch wel het verschil betekenen tussen wel of geen vorderingsprocedure. Af en toe kunnen betrokkenen toch aantonen dat zij in feite geen beginnersrijbewijs meer hebben en dat daarbij de vorderingsprocedure niet meer op zijn plaats is. Deze situatie kan zich voordoen als een betrokkene in een ander land al vele jaren met een buitenlands rijbewijs heeft gereden en pas sinds kort over een Nederlands rijbewijs beschikt. Onlangs is in Artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 een wetswijziging doorgevoerd die betrekking heeft op de beginnend bestuurder. Kijk voor meer info over deze wetswijziging op www.cbr.nl of op www.rijksoverheid.nl.

‘Ik ben geen crimineel’

Of betrokkene zich crimineel heeft gedragen is niet aan het CBR maar aan de officier van justitie en de strafrechter. Toch noemen betrokkenen graag in hun bezwaarschriften dat zij zich niet crimineel zouden hebben gedragen. Bij betrokkenen heerst vaak veel onduidelijkheid over de verschillende procedures die lopen naar aanleiding van een aanhouding in het verkeer. Weliswaar kan met betrekking tot dezelfde feiten een procedure lopen (in het bestuursrecht) bij zowel het CBR als (in het strafrecht) bij het Openbaar Ministerie en de strafrechter. De twee procedures vinden plaats in twee gescheiden rechtsgebieden en zij hebben in principe geen invloed op elkaar. Het CBR heeft van het ministerie de taak gekregen de verkeersveiligheid te handhaven en het CBR moet volgens de wetten en regelgeving een vorderingsprocedure starten als er grond is voor de oplegging van zo’n procedure. Een crimineel of niet, het CBR wordt graag op de hoogte gesteld van hetgeen jullie politiediensten waarnemen op de weg. Gezamenlijk werken wij aan de verkeersveiligheid in Nederland.

feedback

Verder in CBR Invo augustus 2018

Met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de ingediende mededelingen, publiceren we elk kwartaal de aantallen per eenheid.
Als de politie kenmerken bij een bestuurder waarneemt die duiden op drugsgebruik kan er tegenwoordig een speekseltest worden uitgevoerd. INVO zet een aantal kenmerken op een rijtje.
Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is of je een mededeling moet uitbrengen. Het advies van het CBR aan de gemandateerde: bij twijfel gewoon indienen. Enkele voorbeelden uit de politiepraktijk.
Jaarlijks dienen bijna 3.000 betrokkenen in de vorderingsprocedure een bezwaarschrift in. Vaak zijn de bezwaren hetzelfde en meestal zijn ze kansloos. Met enige voorlichting door de politie bij de staandehouding zijn die bezwaren wellicht te voorkomen.
Met het oog op een succesvolle afwikkeling van de mededeling is het van belang dat de politie zo volledig mogelijke informatie aanlevert. Vraag de betrokkene daarbij ook naar het waarom van het afwijkende rijgedrag.
Beleidsadviseur Richard van Dieken wil meer aandacht voor verkeershandhaving. Hij ziet het aantal aanhoudingen voor rijden onder invloed dalen en het aantal ongevallen toenemen. In de vorderingsprocedure ziet hij een goed middel om het tij te keren.