Voor CCV-opleiders en -werkgevers

Nieuwe toets besloten terrein C en C1 per 1 oktober 2022

Met ingang van 1 oktober 2022 is er een nieuwe toets besloten terrein voor de categorieën C en C1. De nieuwe toets is ontwikkeld samen met een werkgroep van opleiders om beter aan te sluiten bij de beroepspraktijk, is meer één geheel geworden en doet meer een beroep op het eigen inzicht van de kandidaat door de keuze elementen. De grootste wijzigingen ten opzichte van de oude toets zijn:

  • De toets gaat van 7 naar 11 scenario’s
  • Tijdens de hele toets mag geen obstakel geraakt worden, ook niet bij corrigeren en positioneren
  • Bij de scenario’s 6 en 9 wordt een (digitale) dobbelsteen gebruikt voor keuze van het dock
  • Het begin en eindpunt van de scenario’s staat vast, de route is vrij
  • Precisiestop voorzijde binnen 1 meter
  • Precisiestop achterzijde tussen 1 en 1,5 meter
  • Geen maximum aantal keren bij uitstappen
  • Lading en feitelijke massa zijn vervallen

De scenario’s, exameneisen en alle aanvullende eisen en voorwaarden zijn vastgelegd in het nieuwe Raamwerk praktijktoetsen.

Tijdsduur

De toetsduur blijft 30 minuten.

Onderdelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verschillende scenario’s die aan bod komen tijdens de nieuwe toets besloten terrein C en C1.

Nr Scenarionaam Verwijzing toetsmatrijs
1. Spiegelafstelplaats 1.1 en 1.2
2. Van beginpunt achteruit naar dock 1 met een precisiestop achterzijde 1.1 en 1.2
3. Vooruit van A inrijden met precisiestop voorzijde 1.1 en 1.2
4. In rechte lijn achteruit vak B inrijden met precisiestop achterzijde 1.1 en 1.2
5. Vooruit door de versmalling C en de gehele cabine in vak D positioneren 1.1 en 1.2
6. Achteruit door de versmalling C naar dock 2 of 3 met precisiestop achterzijde 1.1 en 1.2
7. Vooruit vak E inrijden met precisiestop voorzijde 1.1 en 1.2
8. Achteruit naar overgebleven dock (2 of 3) met een precisiestop achterzijde 1.1 en 1.2
9. Via een vooruit gelegen tussenpunt met een precisiestop voorzijde, achterwaarts naar een gekozen dock met precisiestop achterzijde 1.1 en 1.2
10. Vooruit vak B inrijden met precisiestop voorzijde 1.1 en 1.2
11. Van van B achteruit naar eindpunt met een precisiestop achterzijde 1.1 en 1.2

Hoe gaat de toets besloten terrein?

Deze video is een voorbeeld van hoe u de nieuwe toets besloten terrein C en C1 kunt afnemen.


Deze film is ook in delen beschikbaar. Zo kunnen kandidaat en opleider direct naar het juiste scenario.

Scenario 01

Scenario 02

Scenario 03

Scenario 04

Scenario 05

Scenario 06

Scenario 07

Scenario 08

Scenario 09

Scenario 10

Scenario 11

Na afloop van de toets vult de toetsafnemer het nieuwe uitslagformulier in: