Nieuwe praktische toets 1 juli 2021

Fase 1: voorbereiding

De toetsafnemer overhandigt aan de kandidaat de betreffende (digitale) CMR laadbrief. De kandidaat gebruikt deze om te kunnen bepalen welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) hij nodig zal hebben. De toetsafnemer en de kandidaat lopen vervolgens naar het voertuig. De kandidaat pakt onderweg (uit een kast) de juiste PBM’s en beantwoordt een aantal vragen over PBM’s.

Onderdeel A. PBM’s

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandel minimaal 1 PBM.
 • Stel 3 vragen over het PBM.
 • Voldoende bij minimaal 2 van de 3 vragen correct.

Onderdeel B. Lading en rij-eigenschappen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 4 vragen over de lading en 1 vraag over de behandelingsetiketten.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 5 vragen correct.

Onderdeel C. Laadklep en laadruimte (eisen opgenomen onder inrichtingseisen)

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel minimaal 3 vragen over de laadklep en 1 over de laadruimte.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 4 vragen goed.

Onderdeel D. Span- en stuwmaterialen en hulpmiddelen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandel 1 hulpmiddel en 1 span- of stuwmateriaal. Stel 2 vragen over elk van deze twee.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 4 vragen goed De kandidaat laadt de laadruimte (verplicht gebruikt EPT voor de zware lading).

Onderdeel E. Laden voertuig, stuwen en vastzetten lading

Toetsnorm en beoordeling:

Dit onderdeel is onvoldoende als:

 • De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd.
 • Er zich tijdens het laden en / of vastzetten onveilige situaties voordoen.
 • De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade te voorkomen.
 • De kandidaat de controle over de lading verliest.

feedback