Voor CCV-opleiders en -werkgevers

Nieuwe praktische toets 1 juli 2021

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe praktische toets voor de categorieën C en C1. Deze is ontwikkeld samen met een werkgroep van opleiders om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. De grootste wijzigingen ten opzichte van de oude toets zijn:

  • De toets duurt 60 minuten (nu 30 minuten).
  • De lading wordt behalve geladen en gelost ook vastgezet en gestuwd.
  • Er wordt een EPT (elektrische pallet truck) toegevoegd aan de laad- / losmiddelen.

Het verloop van de toets, de exameneisen en alle aanvullende eisen en voorwaarden worden vastgelegd in een nieuw raamwerk.

Tijdsduur praktische toets

De nieuwe praktische toets duurt in totaal 60 minuten. Globaal ziet de tijdsverdeling er als volgt uit:

  • 10 min: administratie, voor- en nagesprek
  • 35 min: laden, lossen, vastzetten (totaal voor alle fases)
  • 15 min: aanvullende vragen resterende onderdelen

Hoe gaat de praktische toets?

Deze video is een voorbeeld van hoe u de nieuwe praktische toets C kunt afnemen.

De toetsafnemer ontvangt de kandidaat. Door het gooien van een dobbelsteen wordt de ladingcombinatie / laadbrief bepaald. Het gegooide cijfer bepaalt ook welke vragenset wordt gebruikt. Dan starten de kandidaat en toetsafnemer met ‘Fase 1: de voorbereiding op de rit’. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voordat de chauffeur de weg op gaat. Als het voertuig geladen is, start ‘Fase 2: Onderweg’. Tijdens deze fase worden er vragen gesteld over wat een chauffeur onderweg tegen kan komen en zal hij een deel van zijn lading moeten lossen. De toets eindigt met ‘Fase 3: Eindbestemming’. Daar wordt de rest van de lading gelost en sluit de chauffeur het voertuig af.

Deze video is ook in delen beschikbaar. Zo kunnen kandidaat en opleider direct naar het juiste onderdeel.

Praktische toets C en C1, deel 1: ontvangst en PBM's

Praktische toets C en C1, deel 2: lading en span- en stuwmaterialen

Praktische toets C en C1, deel 3: laden, stuwen en vastzetten

Praktische toets C en C1, deel 4: in en om het voertuig

Praktische toets C en C1, deel 5: lossen, stuwen en vastzetten van de lading

Praktische toets C en C1, deel 6: lossen restant lading en einde toets

Na afloop van de toets vult de toetsafnemer het nieuwe uitslagformulier in:

Onderdelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verschillende onderdelen die aan bod komen in de nieuwe praktische toets-C.

Fase 1: voorbereiding

Onderdeel Toetsmatrijs Wettelijke grondslag
A. PBM’s 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
B. Lading en rij-eigenschappen 1.1 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
C. Laadklep en Laadruimte 1.1, 3.1, 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
D. Laad-, los- span- stuw- en vastzetmiddelen 1.1, 3.2 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
E. Laden, stuwen en vastzetten lading 1.1, 3.1, 3.2 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG

Fase 2: onderweg

Onderdeel Toetsmatrijs Wettelijke grondslag
A. Illegaliteit en criminaliteit 2.1 3.2 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
B. Maatregelen bij noodsituaties 4.2 3.5 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
C Maatregelen bij gladheid en storingen 4.2 3.5 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
D. Lossen, stuwen en vastzetten deel lading 1.1, 3.1, 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG

Fase 3: eindbestemming

Onderdeel Toetsmatrijs Wettelijke grondslag
A. Lossen restant lading 1.1, 3.1, 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
B. Afsluiten voertuig 2.1, 3.1 3.2 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG

Meer informatie

Op de volgende pagina’s vindt uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen

Fase 1: voorbereidingFase 2: onderwegFase 3: eindbestemmingInrichtingseisen en benodigdheden

feedback