Voor CCV-opleiders en -werkgevers

Inschrijving nieuwe opleider

U kunt op twee manieren verzoeken om te worden ingeschreven als opleidingsinstituut:

 • via telefoonnummer 088 227 77 00
 • door het invullen van een contactformulier op de pagina Contact.

Na uw verzoek tot inschrijving ontvangt u een inschrijvingsovereenkomst in tweevoud en een inschrijfformulier. Deze documenten stuurt u ingevuld terug naar het CBR, samen met een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).

Daarnaast betaalt u de jaarlijkse bijdrage. Dit bedrag kunt u vinden in het tarievenoverzicht. Vervolgens brengt het CBR de inschrijving van u als opleider tot stand.

  Inschrijvingsovereenkomst

  De inschrijvingsovereenkomst opleiders is een grondslag voor een goede samenwerking tussen u en het CBR. In deze overeenkomst hebben de opleiders en het CBR nauwkeurig vastgelegd wat ze van elkaar mogen eisen en verwachten, in het belang van hun gezamenlijke klanten.

  De inschrijvingsovereenkomst kent de volgende onderdelen: 

  • gegevensverstrekking: o.a. uw bedrijfsgegevens, een origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden); 
  • inschrijving: o.a. rekening-courant (betalingsrekening bij het CBR) waarop u via storting vooraf een saldo creëert zodat u examens kunt reserveren; voor het reserveren van examens, toetsen en nascholingsactiviteiten maakt u gebruik van een online systeem;
  • financiële bijdragen: jaarlijkse bijdrage;
  • rechten van de ingeschreven opleiders: ontvangst van informatie en deelname aan bijeenkomsten van het CBR; bijwonen van praktijkexamens en toetsen van uw leerlingen;
  • aansprakelijkheid: o.a. verzekering met betrekking tot examenvoertuig en inzittenden;
  • bezwaar: o.a. mogelijkheid tot uitschrijving.