Voor CCV-opleiders en -werkgevers

Erkenning/certificering

Bij sommige producten is het verplicht om als opleider door CCV erkend of gecertificeerd te zijn. Dit geldt voor:

Nascholingsactiviteiten code 95 

Alleen opleiders waarvan de nascholingscursussen door CCV gecertificeerd zijn, mogen deze opleidingen verzorgen.

U vind meer informatie bij de overzichten van gecertificeerde nascholingscursussen.

Praktijktoetsen voor code 95

Alleen opleiders die door het CCV erkend zijn mogen een praktijktoets voor code 95 afnemen. Ook moet u de toets die u wilt afnemen laten certificeren. Om een certificering te krijgen, moeten de praktijktoets en de opleider voldoen aan een aantal eisen en voorwaarden. Op dit moment mogen de toetsen afgenomen worden door de gecertificeerde opleiders praktische toets en gecertificeerde opleiders toets besloten terrein.

Examens Vorkhef- en reachtruckchauffeur​ zijn gestopt

Per 1 januari 2019 is het CBR gestopt met de examens voor het Veiligheidscertificaat vorkhef- en reachtruckchauffeur CCV en Vakbekwaamheidscertificaat vorkhef- en reachtruckchauffeur. De nascholingscursussen U16-2 heftruck en U17-1 ‘Gebruik laad- en losmateriaal’ voor de code 95 blijven wel bestaan.

Verdere informatie vindt u bij minimumeisen U16-2 en U17-1 van het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR

ADN

Alleen opleiders waarvan de ADN-opleiding door CCV erkend is, kunnen deze examens aanvragen. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden aangevraagd door erkende opleiders ADN

ADR

Alleen opleiders waarvan de ADR-opleiding door CCV erkend is, kunnen deze examens aanvragen. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden aangevraagd door erkende opleiders ADR.

Het aanvraagformulier en de door CCV aan de opleiding gestelde eisen kunt u vinden via deze link.

Directiechauffeur

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor de examens directiechauffeur kunnen deze examens aanvragen. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden aangevraagd door erkende opleiders.

Alleen opleiders die al CCV D1 erkend zijn kunnen een CCV D2-erkenning aanvragen.

(pluim)Veetransport

Alleen opleiders, die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor chauffeur (pluim)veetransport, kunnen kandidaten bij CCV aanmelden voor het theorie-examen.
Om als opleider een erkenning / certificering te krijgen, moeten de cursus en de opleider voldoen aan een aantal eisen en voorwaarden.

  • De inhoud van het lesmateriaal moet worden goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
  • De inhoud van het opleidingsplan moet worden goedgekeurd door de afdeling Certificering en Toezicht van het CBR. Door de goedkeuring mag de opleider tevens de opleiding aanbieden als nascholingscursus (U12). De eisen en voorwaarden voor het laten certificeren en uitvoeren van nascholingscursussen staan in het
    Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door:


Voor meer informatie over het laten erkennen van uw opleiding kunt u contact opnemen met de klantenservice van CCV.

Taxichauffeur in Amsterdam

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor de examens taxi Amsterdam (theorie en praktijk) kunnen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door: erkende opleiders taxi Amsterdam

Binnenvaart

Voor diverse praktijkexamens in de binnenvaart moeten opleiders door CCV erkend zijn of hun opleidingsplan gecertificeerd worden. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent de certificeringen per examen.

Basisopleiding veiligheid deksman

Voor een certificaat basisopleiding veiligheid deksman kunnen kandidaten alleen een opleiding doen bij opleiders met een goedgekeurd opleidingsprogramma. Op de goedkeuring is het raamwerk basisopleiding veiligheid deksman van toepassing en de goedkeuring kan worden aangevraagd via onderstaand aanvraagformulier.

Raamwerk basisopleiding veiligheid deksman

  • Aanvraagformulier erkenning Basisopleiding veiligheid deksman (volgt spoedig)

Nieuwe locaties voor basisopleiding veiligheid deksman kunt u aanvragen met dit formulier:

  • Aanvraagformulier nieuwe locatie Basisopleiding veiligheid deksman (volgt spoedig)

Radar

Alleen opleiders, waarvan de radarsimulator door CCV gecertificeerd is, mogen kandidaten aanmelden voor het praktijkexamen. Op de certificering is het raamwerk praktijkexamen radar van toepassing en de certificering kan worden aangevraagd middels onderstaand aanvraagformulier.

Erkenningsrichtlijn radarsimulatoren


Raamwerk praktijkexamen radar

Matroos

Voor een verklaring praktijkexamen matroos kunnen kandidaten alleen een praktijkexamen doen bij erkende opleiders. Op de erkenning is het raamwerk praktijkexamen matroos van toepassing en de erkenning kan worden aangevraagd middels onderstaand aanvraagformulier.

Raamwerk praktijkexamen matroos


Nieuwe locaties voor het praktijkexamen matroos kunt u aanvragen met dit formulier:

Schipper


Het praktijkexamen schipper bestaat uit twee examens: de reisplanning en de reisuitvoering. Alleen opleiders waarvan de full mission binnenvaartsimulator door CCV gecertificeerd is, mogen kandidaten aanmelden voor deze praktijkexamens. Op de certificering is het raamwerk praktijkexamen schipper van toepassing en de certificering kan worden aangevraagd middels onderstaand aanvraagformulier

Erkenningsrichtlijn binnenvaartsimulatoren

Raamwerk praktijkexamen schipper

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

Het praktijkexamen schipper rondvaartboot bestaat uit vier toetsen. De eerste drie toetsen worden afgenomen door erkende opleidingsinstituten. De vierde toets wordt afgenomen door het CBR. Op de erkenning is het raamwerk praktijkexamen schipper rondvaartboot beperkt vaargebied van toepassing en de erkenning kan worden aangevraagd middels onderstaand aanvraagformulier.

Nieuwe locaties voor schipper rondvaartboot beperkt vaargebied kunt u aanvragen met dit formulier:

LNG

Om het kwalificatiecertificaat LNG te behalen of te vernieuwen kunnen kandidaten alleen de cursussen volgen en de examens doen bij opleiders die een door het CBR gecertificeerd opleidingsprogramma hebben. In het raamwerk LNG staat aan welke eisen een opleidingsinstituut moet voldoen om voor een certificering in aanmerking te komen.

Raamwerk LNG

De aanvraag voor de certificering bestaat uit verschillende documenten:

Opleidingsprogramma

Machinist

Voor een verklaring praktijkexamen machinist kunnen kandidaten de opleiding volgen en het praktijkexamen doen bij opleiders die door CCV zijn erkend. Op de erkenning is het raamwerk praktijkexamen machinist van toepassing en de erkenning kan worden aangevraagd middels het aanvraagformulier.

Raamwerk praktijkexamen machinist versie 1.0


Nieuwe locaties voor machinist kunt u aanvragen met dit formulier:

feedback