Voor CCV-opleiders en - werkgevers

Erkenning/certificering

Bij sommige producten is het verplicht om als opleider door CCV erkend of gecertificeerd te zijn. Dit geldt voor:

Nascholingsactiviteiten code 95 

Alleen opleiders waarvan de nascholingscursussen door CCV gecertificeerd zijn, mogen deze opleidingen verzorgen.

Kijk hier onder voor het aanvragen van certificering cursussen nascholing Aanvragen certificering cursussen nascholing

Praktijktoetsen voor code 95

Alleen opleiders die door het CCV erkend zijn mogen een praktijktoets voor code 95 afnemen. Ook moet u de toets die u wilt afnemen laten certificeren. Om een certificering te krijgen, moeten de praktijktoets en de opleider voldoen aan een aantal eisen en voorwaarden. Op dit moment mogen de toetsen afgenomen worden door de Gecertificeerde opleiders Praktische toets en de Gecertificeerde opleiders toets besloten terrein.

Vorkhef-/reachtruck veiligheidscertificaat tot 1 januari 2019

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor de CCV veiligheidscertificaten vorkheftruck-/reachtruck kunnen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De praktijktoets wordt afgenomen door erkende opleiders veiligheidscertificaat vorkheftruck en erkende opleiders veiligheidscertificaat reachtruck.

Het aanvraagformulier en de door CCV aan de opleiding gestelde eisen kunt u downloaden op het Vademecum van CCV.

Vorkhef-/reachtruck vakbekwaamheidscertificaat

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor de CCV veiligheidscertificaten vorkheftruck-/reachtruck kunnen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door erkende opleiders.

Het aanvraagformulier en de door CCV aan de opleiding gestelde eisen kunt u downloaden op het Vademecum van CCV.

ADN

Alleen opleiders waarvan de ADN-opleiding door CCV erkend is, kunnen deze examens aanvragen. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden aangevraagd door erkende opleiders ADN

ADR en KCA

Alleen opleiders waarvan de ADR-opleiding door CCV erkend is, kunnen deze examens aanvragen. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden aangevraagd door erkende opleiders ADR.

Het aanvraagformulier en de door CCV aan de opleiding gestelde eisen kunt u downloaden op het Vademecum van CCV.

Directiechauffeur

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor de examens directiechauffeur kunnen deze examens aanvragen. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden aangevraagd door erkende opleiders.

Alleen opleiders die al CCV D1 erkend zijn kunnen een CCV D2-erkenning aanvragen.

(pluim)Veetransport

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor chauffeur (pluim)veetransport kunnen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet de inhoud van het cursus worden goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door: Erkende opleiders chauffeur (pluim)vee transport

Voor meer informatie over het laten erkennen van uw opleiding kunt u contact opnemen met de klantenservice van CCV.

Taxichauffeur in Amsterdam

Alleen opleiders die door CCV erkend zijn voor de opleiding voor de examens taxi Amsterdam (theorie en praktijk) kunnen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door: erkende opleiders taxi Amsterdam

Radar – binnenvaart

Alleen opleiders waarvan de radarsimulator door CCV erkend is, mogen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door NOVA, ROC Friese Poort en STC.

Voor meer informatie over het laten erkennen van uw opleiding kunt u contact opnemen met de klantenservice van CCV.

Schipper Rondvaartboot beperkt vaargebied - Binnenvaart

Alleen opleiders, die zijn erkend voor het afnemen van het Praktijkexamen Schipper Rondvaartboot Beperkt Vaargebied, mogen kandidaten bij CCV aanmelden. Voor de erkenning van een nieuwe opleiding moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het praktijkexamen bestaat uit vier praktijktoetsen. Praktijktoets 1 wordt op een schip langer dan acht meter afgenomen. Praktijktoets 2, 3 en 4 worden afgenomen op een rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype. De eerste drie toetsen worden afgenomen door erkende opleiders. De vierde toets wordt afgenomen door het CBR. Op dit moment kunnen de examens worden afgenomen door erkende opleiders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van CCV. Op de erkenning is het Raamwerk Praktijkexamen Schipper van toepassing. Een erkenning kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier.

Nieuwe locaties voor Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied kan een opleider aanvragen met het formulier aanvraag nieuwe locaties.

feedback