Fase 2: onderweg

Onderdeel A. Illegaliteit en criminaliteit

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 3 vragen over dit onderwerp.
 • Voldoende bij 2 van de 3 vragen correct beantwoord.

Onderdeel B. Maatregelen bij noodsituaties

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandeling van 1 schadescenario verplicht .
 • Stel 3 vragen over het schadeformulier in relatie tot 1 van de schadescenario‚Äôs.
 • Stel 2 aanvullende vragen.
 • Voldoende bij 3 van de 5 vragen correct beantwoord.

Onderdeel C. Maatregelen bij gladheid en storingen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 1 vraag over gladheid en 2 vragen over storingen.
 • Voldoende bij 2 van de 3 vragen correct beantwoord.

Onderdeel D. Lossen, stuwen en vastzetten deel lading

Toetsnorm en beoordeling:

Dit onderdeel is onvoldoende als:

 • De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd.
 • Er zich tijdens het lossen en / of vastzetten onveilige situaties voordoen.
 • De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade te voorkomen.
 • De kandidaat de controle over de lading verliest.

feedback