Fase 1: voorbereiding

De toetsafnemer overhandigt aan de kandidaat de betreffende (digitale) CMR laadbrief. De kandidaat gebruikt deze om te kunnen bepalen welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) hij nodig zal hebben. De toetsafnemer en de kandidaat lopen vervolgens naar het voertuig. De kandidaat pakt onderweg (uit een kast) de juiste PBM’s en beantwoordt een aantal vragen over PBM’s.

Onderdeel A. PBM’s

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandel 1 PBM.
 • Stel 3 vragen over het PBM.
 • Voldoende bij 2 van de 3 vragen correct beantwoord.

Onderdeel B. Lading en rij-eigenschappen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 4 vragen over de lading en 1 vraag over de behandelingsetiketten.
 • Voldoende bij 3 van de 5 vragen correct beantwoord.

Onderdeel C. Laadklep en laadruimte (eisen opgenomen onder inrichtingseisen)

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel minimaal 3 vragen over de laadklep en 1 over de laadruimte.
 • Voldoende bij 3 van de 4 vragen correct beantwoord.

Onderdeel D. Span- en stuwmaterialen en hulpmiddelen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandel 1 hulpmiddel en 1 span- of stuwmateriaal. Stel 2 vragen over elk van deze twee.
 • Voldoende bij 3 van de 4 vragen correct beantwoord.

Onderdeel E. Laden voertuig, stuwen en vastzetten lading

Toetsnorm en beoordeling:

Dit onderdeel is onvoldoende als:

 • De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd.
 • Er zich tijdens het laden en / of vastzetten onveilige situaties voordoen.
 • De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade te voorkomen.
 • De kandidaat de controle over de lading verliest.

feedback