Erkenning/certificering

Certificeringstraject Bus- en trambaan Amsterdam

Wat u vooraf moet weten – de voorwaarden

Als u een opleiding wilt verzorgen voor het theorie- en praktijkexamen taxi in Amsterdam, moet uw opleiding hiervoor door het CBR gecertificeerd zijn. Vanaf 1 juli 2014 gelden voor deze certificering strengere voorwaarden.

Iedere opleider die taxichauffeurs wil opleiden voor de examens TAT en TAP kan bij het CBR een certificering aanvragen. Een certificering is maximaal vijf jaar geldig. Om voor deze certificering in aanmerking te komen, moet de opleiding/opleider voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn te vinden in het 'Raamwerk certificering en toezicht Opleiding Taxi Amsterdam'.

In dit raamwerk wordt ingegaan op de positie van de divisie CCV van het CBR, de aanvraagprocedure voor erkenning en certificering, de erkennings- en certificeringseisen, de geldigheidsduur, de wijze waarop het toezicht uitgeoefend wordt. Hoe beroep en bezwaar geregeld is en de opleidingseisen die gelden voor de opleiding theorie en praktijk taxi Amsterdam.

Bij het aanvragen van de certificering heeft u te maken met verschillende documenten:

U vult eerst dit formulier volledig in:

Aanvraagformulier certificering opleiding Taxi Amsterdam

Samen met dit aanvraagformulier levert u ook uw opleidingsplan van de opleiding in. Het opleidingsplan vormt de kern van de aanvraag. In het opleidingsplan geeft u aan hoe u de opleiding theorie en praktijk uit gaat voeren. 
Het CBR toetst het opleidingsplan bij de aanvraag op alle punten die in het ‘Kader opleidingsplan’ zijn aangegeven.

Het CBR heeft een ‘Voorbeeld opleidingsplan’ opgesteld om u een beeld te geven.

De opleider is verantwoordelijk voor zijn eigen opleidingsplan. De uitvoering van de opleiding is altijd gebaseerd op het opleidingsplan. Het CBR controleert met steekproeven of het ingediende opleidingsplan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Wanneer er iets wijzigt in het opleidingsplan, geeft de opleider dit door aan het CBR. Hiermee heeft het CBR altijd een actueel opleidingsplan.

Het certificeringstraject

Om uw opleiding voor de theorie- en praktijkexamens taxi Amsterdam te laten certificeren moet u de volgende stappen doorlopen:

 1. Registratienummer CBR
  U heeft als opleider een registratienummer van het CBR nodig. Als u nog geen registratienummer heeft, dan kunt u deze per e-mail aanvragen. Vermeld hierbij uw adresgegevens. U ontvangt de inschrijfformulieren binnen enkele dagen per post. 
 2. Indienen aanvraag
  Dit doet u met het aanvraagformulier, dat u volledig invult en ondertekent. Daarnaast dient u ook het opleidingsplan van de volledige opleiding in. 
  U kunt de formulieren digitaal indienen ccv.certificering@cbr.nl o.v.v. taxi Amsterdam of per post sturen naar CBR, divisie CCV, t.a.v. afdeling Productmanagement, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. 
  Zodra de aanvraag door het CBR is ontvangen, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. 
 3. Beoordeling aanvraag door het CBR
  Het CBR beoordeelt de aanvraag op volledigheid en op inhoud. 
  Het beoordelen van een aanvraag duurt ca. 15 werkdagen. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van de aanvraag. 
 4. Betaling certificeringskosten
  Voor iedere certificering wordt een tarief in rekening gebracht. Het tarief wordt automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt.
 5. Verzending bevestigingsbrief
  Als uw aanvraag akkoord is bevestigt het CBR de certificering per brief. 
 6. Opname in TOP internet
  Wanneer uw aanvraag akkoord is en u gecertificeerd kan worden, voegt het CBR de opleiding toe in TOP internet (het online reserveringssysteem). Vanaf dat moment kunnen opleidingsdagen en kandidaten worden aangemeld. 
 7. Opname van opleidingsinstituut als erkende opleider op de CBR website
  Alle opleiders met een gecertificeerde opleiding worden opgenomen in de lijst met erkende opleiders. Deze lijst wordt één keer per maand geactualiseerd.

Wijzigen en/of aanvullen bestaande certificering

Als u iets wilt wijzigingen of aanvullen in uw opleiding, dan moet u dit doorgeven aan het CBR. U kunt dit doen per e-mail naar ccv.certificering@cbr.nl. In het onderwerp van de e-mail noteert u: ‘Wijziging bestaande certificering taxi Amsterdam’.