Patiënten voorlichten

Wat vertel ik mensen die medicijnen gebruiken?

Het gebruik van medicijnen kan risico’s opleveren in het verkeer. Mensen kunnen bijvoorbeeld duizelig of slaperig worden of minder snel reageren. Als zorgverlener heeft u een belangrijke rol in de voorlichting over risico’s en regels. Zodat mensen alleen de weg op gaan als dit veilig is. Vertel altijd of het verstandig is om een Gezondheidsverklaring van het CBR in te vullen.

Onderzoek door het CBR

Als mensen op de Gezondheidsverklaring invullen dat ze medicijnen gebruiken, onderzoekt het CBR of ze veilig kunnen rijden. Het CBR beoordeelt hiermee of iemand een rijbewijs kan halen, houden of verlengen.

De wettelijke basis

Ons besluit baseren we altijd op de Regeling eisen geschiktheid 2000. Hoofdstuk 10 van deze regeling beschrijft de eisen van medicijnen waaraan bestuurders moeten voldoen. In de regeling staan geneesmiddelen of werkzame stoffen per categorie. Elke categorie geeft een algemeen advies over autorijden. Deze adviezen zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

  • Categorie 0: Geneesmiddelen hebben geen invloed op de rijvaardigheid. Mensen mogen rijden.
  • Categorie I: Geneesmiddelen hebben weinig invloed op de rijvaardigheid. Mensen kunnen de eerste dagen last hebben van bijwerkingen. En mogen niet rijden als ze last hebben van sufheid, duizeligheid of slecht zien.
  • Categorie II: Geneesmiddelen hebben licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Mensen mogen alleen rijden na een gewenningsperiode van enkele dagen of weken.
  • Categorie III: Geneesmiddelen hebben ernstige tot mogelijk gevaarlijk invloed op de rijvaardigheid. Mensen mogen niet autorijden.

Sommige geneesmiddelen uit categorie III hebben na een bepaalde periode of na een aantal uur geen invloed meer op de rijvaardigheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor tramadol, lorazepam en antidepressiva. Op rijveiligmetmedicijnen.nl staat per medicijn om welke periode of om hoeveel uur dit gaat.

Wat u kunt doen

Ga altijd in gesprek over rijden met medicijnen. Vertel de risico’s en regels over medicatie in het verkeer. Tijdens uw gesprek kunt u kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld een ander geneesmiddel voorschrijven. Of de dosering aanpassen.

Op rijveiligmetmedicijnen.nl vindt u een toolkit over geneesmiddelen in het verkeer. Deze toolkit is een verzameling van informatie en hulpmiddelen waarmee u mensen kunt voorlichten. Bijvoorbeeld posters en folders. Naast voorlichtingsmateriaal vindt u in de toolkit ook informatie over wet- en regelgeving, beroepsrichtlijnen en nascholing.