Voorlichten over rijden met epilepsie

Wat u kunt doen

Als arts kunt u patiënten wijzen op risico’s van epileptische aanvallen en epilepsiemedicijnen in het verkeer. Het is vooral belangrijk dat u mensen vertelt dat ze na een epileptische aanval een periode niet mogen rijden. Na één aanval moet iemand 6 maanden aanvalsvrij zijn voordat hij of zij weer mag rijden. En na twee of meer aanvallen, moet iemand 12 maanden aanvalsvrij zijn voordat hij of zij weer mag rijden. In bepaalde situaties gelden andere perioden van rijongeschiktheid. Als uw patiënt in deze periode geen aanval meer krijgt, is het belangrijk dat hij of zij een Gezondheidsverklaring invult. Zo kunnen wij onderzoeken of hij of zij weer veilig de weg op kan.

U kunt uw patiënten wijzen op de informatie voor epilepsiepatiënten.

Mijn patiënt gaat rijexamen doen

Voordat iemand rijexamen doet, vult hij of zij de Gezondheidsverklaring in. Hierop geven mensen aan of ze medische aandoeningen hebben die de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden. Zo zorgen we dat mensen alleen gaan rijden als dit veilig is.

Als iemand een epileptische aanval heeft gehad, geeft hij of zij dit aan op de Gezondheidsverklaring. Daarna vult een neuroloog of een andere arts een formulier in voor deze persoon. Het CBR bepaalt vervolgens aan de hand van dit formulier of de epilepsiepatiënt veilig de weg op kan. Als u neuroloog bent, kan het zijn dat uw patiënt u vraagt om dit formulier in te vullen en op te sturen naar het CBR. U kunt samen met uw patiënt doornemen hoe het CBR bepaalt of hij of zij veilig de weg op kan.

Mijn patiënt heeft een epileptische aanval gehad en heeft al een rijbewijs

Het kan natuurlijk dat uw patiënt een epileptische aanval krijgt terwijl hij of zij al een rijbewijs heeft.

Heeft uw patiënt een auto- of motorrijbewijs?
Vertel uw patiënt dat hij of zij een periode niet mag rijden. En waarom deze regels er zijn.

  • Was het de eerste keer dat uw patiënt een epileptische aanval had? Dan mag hij of zij 6 maanden niet rijden.
  • Heeft uw patiënt al vaker een aanval gehad? Dan mag hij of zij 12 maanden niet rijden.
  • Bouwt uw patiënt zijn medicijnen af en krijgt hij of zij een epileptische aanval? Dan mag hij of zij minimaal 3 maanden niet rijden.

Als uw patiënt in deze periode nog een epileptische aanval krijgt, kan hij of zij vanaf deze aanval 12 maanden niet rijden. De periode dat iemand niet mag rijden, geldt dus altijd vanaf de laatste aanval. Als iemand in deze periode geen aanvallen krijgt, vult hij of zij de Gezondheidsverklaring in. Dan kijken wij of iemand weer veilig de weg op kan. U kunt samen met uw patiënt doornemen hoe het CBR bepaalt of hij of zij veilig de weg op kan. Afhankelijk van het type aanval, kan de periode dat iemand niet kan rijden anders zijn. Deze uitzonderingen staan in paragraaf 7.2 van de Regeling eisen geschiktheid.

Tip: U kunt mensen adviseren om hun laatste aanval altijd in hun agenda te zetten. En om ook in hun agenda te zetten dat ze de 6 of 12 maanden daarna de Gezondheidsverklaring invullen.

Heeft uw patiënt een groot rijbewijs?
Voor het besturen van een vrachtauto of bus gelden er strengere regels:

  • Was het de eerste keer dat uw patiënt een epileptische aanval had en gebruikt hij of zij geen epilepsiemedicijnen? Dan mag uw patiënt 5 jaar niet rijden. Heeft uw patiënt 2 jaar na de eerste aanval geen tweede aanval gekregen? En heeft hij ook geen epilepsiemedicijnen nodig gehad? Dan kan hij het CBR laten onderzoeken of hij of zij al eerder veilig kan rijden.
  • Was het niet de eerste keer dat uw patiënt een aanval had? Dan mag hij of zij 10 jaar niet rijden. Heeft uw patiënt 5 jaar lang geen aanval gekregen? En heeft hij of zij in deze periode ook geen epilepsiemedicijnen nodig gehad? Dan kan hij het CBR laten onderzoeken of hij of zij al eerder veilig kan rijden.

Mijn patiënt gebruikt epilepsiemedicijnen en heeft al een rijbewijs

U kunt patiënten wijzen op de risico’s van bepaalde epilepsiemedicijnen op het rijden. Wanneer mensen wel of niet mogen rijden met medicijnen, vindt u bij de regels over rijden met epilepsie.

Mijn patiënt is 75 jaar of ouder

Mensen die 75 jaar of ouder zijn, vullen bij het verlengen van hun rijbewijs altijd de Gezondheidsverklaring in. Hierop geeft uw patiënt aan dat hij of zij wel eens een epileptische aanval heeft gehad. Wij onderzoeken dan of rijden nog veilig is. U kunt samen met uw patiënt bespreken hoe het CBR bepaalt of hij of zij nog veilig de weg op kan.

Mijn patiënt heeft een groot rijbewijs

Als mensen een bus- of vrachtautorijbewijs aanvragen of verlengen, vullen ze altijd de Gezondheidsverklaring in. Uw patiënt geeft hierop aan dat hij of zij wel eens een epileptische aanval heeft gehad. Zo onderzoeken we regelmatig of rijden veilig is. U kunt samen met uw patiënt bespreken hoe het CBR bepaalt of hij of zij nog veilig de weg op kan.

Wettelijke basis

De regels voor autorijden met epilepsie zijn vastgelegd in paragraaf 7.2 van de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Epilepsie melden bij het CBR

Als mensen een Gezondheidsverklaring invullen, zijn zij verplicht deze naar waarheid in te vullen. Als iemand de diagnose epilepsie krijgt, dan mag hij of zij volgens de wet een periode niet rijden. Epilepsie heeft (mogelijk) invloed op de rijgeschiktheid. Het is daarom belangrijk dat uw patiënt de epileptische aanvallen meldt bij het CBR. Dit valt onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Als behandelend arts is het belangrijk om uw patiënt hierover in te lichten wanneer hij of zij de diagnose krijgt. Epilepsie melden, doet uw patiënt door een Gezondheidsverklaring in te dienen. Wij onderzoeken dan of uw patiënt nog veilig de weg op kan.