Voorlichten over rijden met epilepsie

Epilepsie en onderzoek door het CBR

Als iemand met epilepsie een rijbewijs haalt of verlengt, vult hij of zij de Gezondheidsverklaring in. Uw patiënt geeft hierop aan dat hij of zij een epileptische aanval heeft gehad. Het CBR onderzoekt dan of deze persoon veilig kan rijden. Hoe dit proces precies verloopt, kunt u lezen in de informatie voor patiënten. U kunt uw patiënt wijzen op de procedures en deze met uw patiënt bespreken. De regels voor autorijden met epilepsie zijn vastgelegd in de Regeling eisen geschiktheid 2000. In paragraaf 7.2 leest u wanneer er informatie van een neuroloog noodzakelijk is. En wanneer informatie van een arts voldoende is.