Voorlichten over rijden met een oogaandoening

Onderzoek door het CBR

Als mensen op de Gezondheidsverklaring invullen dat ze een oogaandoening hebben of beperkter zien aan één of beide ogen, onderzoekt het CBR of ze veilig kunnen rijden. Het CBR beoordeelt hiermee of iemand een rijbewijs kan halen, houden of verlengen. Hoe dit proces verloopt, leest u in de informatie voor patiënten. U kunt uw patiënt wijzen op de procedures en deze met uw patiënt bespreken.