Voorlichten over rijden met een hartaandoening

De regels over rijden met een hartaandoening

Hart- en vaatziekten kunnen risico’s opleveren in het verkeer. Mensen met een hartaandoening kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met lichamelijke inspanning of last hebben van vermoeidheid. Ook kunnen ze duizelig of zelfs onwel worden. Als dit gebeurt achter het stuur, is dat levensgevaarlijk. Daarom gelden er extra regels als mensen met hart- en vaatziekten willen autorijden.

De wettelijke basis

De Regeling eisen geschiktheid 2000 beschrijft de eisen waaraan bestuurders moeten voldoen. Als iemand gezondheidsproblemen meldt, beoordeelt het CBR of hij of zij voldoet aan de geschiktheidseisen. Dit geldt ook voor mensen met hart- en vaatziekten. Zo zorgen we dat mensen alleen gaan rijden als dit veilig is.

Alle regels over rijden met hart- en vaatziekten vindt u in hoofdstuk 6 van de wettelijke Regeling eisen geschiktheid 2000.

Een Gezondheidsverklaring invullen

Iedereen die een rijbewijs wil halen, vult een vragenlijst in over zijn gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Hierop geven mensen aan of ze medische aandoeningen hebben die de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen geschikt zijn om te rijden. Als patiënten een aandoening aan hun hart of bloedvaten hebben, vullen zij dit in op de Gezondheidsverklaring. Dat gebeurt in de volgende situaties:

  • Als uw patiënt rijexamen gaat doen.
  • Als uw patiënt een rijbewijs heeft dat bepaalde tijd geldig is en dit rijbewijs wil verlengen.
  • Als uw patiënt een rijbewijs wil verlengen dat verloopt op of na zijn of haar 75ste verjaardag.
  • Als uw patiënt zijn of haar vrachtwagen- of busrijbewijs wil verlengen.
  • Als uw patiënt tijdelijk niet mocht rijden en deze periode voorbij is.
  • Als uw patiënt bij het CBR wil melden dat hij of zij een hart- of vaatziekte heeft.

Wel of niet melden bij het CBR

Als mensen de Gezondheidsverklaring invullen, zijn ze verplicht deze naar waarheid in te vullen. Dit betekent dat mensen met hart- en vaatziekten dit aangeven op de Gezondheidsverklaring. Als uw patiënt sinds kort een hart- of vaatziekte heeft, is het niet verplicht om dit te melden bij het CBR. Het is belangrijk om in te schatten of de aandoening risico’s oplevert tijdens het rijden. Als u denkt dat dit zo is, kan uw patiënt een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR onderzoekt dan of uw patiënt veilig kan blijven rijden.

Melden en de verzekering

Als uw patiënt een ongeval veroorzaakt en de hartaandoening niet heeft gemeld bij het CBR, kan de verzekering ervoor kiezen om de schade niet te vergoeden. Het is verstandig om als patiënt contact op te nemen met de verzekeraar. De verzekeraar kan vertellen wat de gevolgen zijn van de hartaandoening voor de verzekering.

Wel of niet rijden met medicijnen

Voor rijden met medicijnen gelden aparte regels. Sommige medicijnen hebben namelijk bijwerkingen die gevaarlijk zijn in het verkeer. U kunt met uw patiënt de informatie over rijden met medicijnen doornemen. En op rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u kijken of uw patiënt mag rijden met zijn medicijn.

Geldigheid van het rijbewijs

Heeft uw patiënt een auto- of motorrijbewijs?
Blijkt uit onderzoek dat uw patiënt veilig de weg op kan? Dan krijgt uw patiënt een rijbewijs voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Een rijbewijs voor onbepaalde tijd is 10 jaar geldig. Als uw patiënt dit rijbewijs verlengt, hoeft hij of zij niet opnieuw een Gezondheidsverklaring in te vullen. Als uw patiënt een rijbewijs verlengt dat verloopt als hij of zij 75 jaar of ouder is, vult uw patiënt wel een Gezondheidsverklaring in.

Als uw patiënt een rijbewijs krijgt voor bepaalde tijd, kan het rijbewijs ook minder dan 10 jaar geldig zijn. Als dit rijbewijs verloopt, vult uw patiënt weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of hij of zij veilig kan rijden.

Wat betekent code 100 op het rijbewijs?
Als uw patiënt een steunhart of ICD heeft en rijgeschikt is, krijgt hij of zij code 100 op het rijbewijs. Dit betekent dat uw patiënt niet mag rijden als beroepschauffeur. U leest er meer over in de informatie voor patiënten met een groot rijbewijs.

Heeft uw patiënt een groot rijbewijs?
Voor een groot rijbewijs en rijden als beroepschauffeur gelden voor een ICD en een steunhart strengere regels. U leest er meer over in de informatie voor patiënten.

De regels per hartaandoening

De eisen voor rijden met hart- en vaatziekten verschillen per hartaandoening. Bij de informatie voor patiënten vindt u de regels van verschillende soorten hart- en vaatziekten.