Voorlichten over rijden met een beperking of handicap

Wat u kunt doen

Het is vooral belangrijk dat u inschat of uw patiënt veilig kan rijden en uw patiënt wijst op de procedures. In veel situaties hoeft een beperking of handicap geen obstakel te zijn. Er zijn aan de auto zoveel technische aanpassingen mogelijk, dat het voor veel mensen met een lichamelijke handicap mogelijk is om verantwoord auto te rijden. Het is soms ook mogelijk om met een aangepaste motorfiets, vrachtauto of autobus te rijden. De deskundigen van het CBR adviseren over technische aanpassingen van voertuigen en beoordelen de rijgeschiktheid eventueel met een rijtest.

Als u twijfelt, kunt u contact opnemen met de medische backoffice van het CBR. En u kunt uw patiënt altijd aanraden om zijn of haar beperking of handicap aan te geven bij het CBR. Wij onderzoeken dan of het nog veilig is voor uw patiënt om te rijden. U kunt uw patiënt ook wijzen op de informatie voor patiënten.

Mijn patiënt gaat rijexamen doen

Als uw patiënt zijn of haar rijbewijs gaat halen, vult hij of zij de Gezondheidsverklaring in. Bij voorkeur voordat gestart wordt met rijlessen. Uw patiënt en de rijschool weten dan precies waar ze aan toe zijn. Op de Gezondheidsverklaring vult uw patiënt in dat hij of zij een beperking of handicap heeft.

Daarna ontvangt hij of zij van het CBR een verzoek om naar een arts of specialist te gaan, plus de benodigde vragenlijst voor de arts. De arts of specialist vult vervolgens de vragenlijst van het CBR in. Gebeurt dit digitaal, dan worden de gegevens direct naar het CBR gestuurd. Vult de arts of specialist het papieren formulier in, dan stuurt de patiënt deze zelf per post naar het CBR. In de meeste situaties krijgt hij of zij nog een uitnodiging voor een rijtest. Bij een rijtest doen we andere oefeningen dan tijdens een rijexamen. De oefeningen in een rijtest stemmen we af op de situatie van de patiënt en op zijn of haar rijervaring. Een rijtest geldt dus niet als rijexamen.

Als de rijtest goed verloopt, ontvangt uw patiënt een besluit van het CBR dat hij of zij rijgeschikt is, eventueel met voorwaarden of met een bepaalde geldigheidstermijn. Als uw patiënt geschikt is kan de rijschool het praktijkexamen aanvragen. Na de rijopleiding legt uw patiënt hetzelfde examen af als ieder ander. De examinator is speciaal opgeleid voor het afnemen van examens bij kandidaten met een beperking of handicap. Deze examinator is inmiddels op de hoogte van de beperking of handicap van uw patiënt. Hij heeft vooraf het rapport van onze deskundige gelezen. Daarin zijn de resultaten en uitkomsten van de eventuele rijtest opgenomen. De examinator heeft een afgeleid medisch beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat hij geen inzage heeft in het medische dossier van uw patiënt en niet bevoegd is om met anderen over zijn of haar medische situatie te praten. De privacy is zodoende gewaarborgd.

Mijn patiënt heeft al een rijbewijs en heeft een beperking of handicap gekregen

Het kan zijn dat iemand al een rijbewijs heeft als hij of zij een beperking of handicap krijgt. In dat geval vragen patiënten u misschien om advies. U kunt dan samen bespreken of de beperking of handicap invloed heeft op het rijden. In de meeste situaties meldt uw patiënt de verandering bij het CBR, in sommige situaties is dat niet nodig. Twijfelt u of het voor uw patiënt veilig is om te rijden? Dan raden we u aan om uw patiënt te adviseren de beperking of handicap bij ons aan te geven. Dit kan door de Gezondheidsverklaring in te vullen. Dan onderzoeken wij of uw patiënt veilig de weg op kan.

Mijn patiënt is 75 jaar of ouder

Mensen die 75 jaar of ouder zijn, vullen bij het verlengen van hun rijbewijs altijd de Gezondheidsverklaring in. Hierop geeft uw patiënt aan dat hij of zij een beperking of handicap heeft. Wij onderzoeken dan of rijden nog veilig is. U kunt samen met uw patiënt bespreken wat hij of zij van het CBR kan verwachten.

Mijn patiënt heeft een groot rijbewijs

Als mensen een bus- of vrachtautorijbewijs aanvragen of verlengen, vullen ze altijd de Gezondheidsverklaring in. Uw patiënt geeft dan op de Gezondheidsverklaring aan dat hij of zij een beperking of handicap heeft. Zo onderzoeken we regelmatig of rijden veilig is. U kunt samen met uw patiënt bespreken wat hij of zij van het CBR kan verwachten.