Voorlichten over rijden met een beperking of handicap

De regels

De Regeling eisen geschiktheid 2000 beschrijft de eisen waaraan bestuurders moeten voldoen. Het is belangrijk dat iedereen die aan het verkeer deelneemt, voldoet aan de geschiktheidseisen. Dus ook mensen met een beperking of handicap. Om dit te bereiken, onderzoekt het CBR of een patiënt gezond genoeg is om te rijden. Hoe wij dit onderzoek doen, kunt u lezen bij wat een patiënt kan verwachten als hij of zij een rijbewijs aanvraagt.

Help patiënten dus vooral met het inschatten of ze veilig kunnen rijden met hun beperking of handicap. En vertel ze hoe de procedures werken. U kunt ook lezen wat u kunt doen als uw patiënt een beperking of handicap krijgt en al een rijbewijs heeft.