Voorlichten over rijden met dementie

De regels over autorijden met dementie

Het CBR bepaalt of iemand nog mag rijden aan de hand van een medisch onderzoek en, als dat nodig is, een rijtest. Als iemand met dementie een rijbewijs krijgt, is dit in meestal 1 jaar en maximaal 3 jaar geldig. Dit staat in de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Wanneer mag iemand rijden met dementie?

We gebruiken de CDR-score (Clinical Dementia Rating) om de ernst van de dementie te bepalen. Ook voor mensen met Mild Cognitive Impairment (MCI). Mensen met MCI hebben vaak een score van 0,5. Met een score van 0,5 of 1 mogen sommigen nog rijden. Maar dit is niet altijd het geval: als er bijvoorbeeld naast een CDR-score van 0,5 of 1 andere cognitieve belemmeringen zijn, kan het zijn dat een patiënt niet meer mag rijden.

Als uw patiënt zeer lichte of lichte dementie heeft, kan hij of zij in sommige gevallen blijven rijden. Uw patiënt heeft dan een CDR-score van 0,5 of 1 en uit het medisch onderzoek en eventueel een rijtest blijkt dat hij of zij nog veilig kan rijden. In dat geval kan uw patiënt de weg op met een auto, motor of trekker.

Met dementie kunnen mensen niet rijden met een aanhanger (CE/DE), vrachtwagen (C) of bus (D). Het rijbewijs is alleen geldig voor privégebruik. Dit betekent dat uw patiënt bijvoorbeeld niet mag rijden als beroepschauffeur. Zoals taxichauffeur, rijinstructeur of bezorger.

In sommige gevallen heeft dementie te veel negatieve invloed op het rijden. Het is dan niet verstandig meer om de weg op te gaan. Dit is in ieder geval zo als iemand een CDR-score van 2 of hoger heeft. Volgens de wet mogen mensen dan niet meer rijden. Het rijbewijs van uw patiënt wordt ongeldig en hij of zij kan geen rijbewijs aanvragen.

Moet mijn patiënt bij het CBR melden dat hij of zij dementie heeft?

Als mensen de Gezondheidsverklaring invullen, zijn ze verplicht deze juist in te vullen. Dit betekent dat iemand met dementie invult dat hij of zij dementie heeft. Mensen vullen in ieder geval de Gezondheidsverklaring in als ze 75 jaar of ouder zijn en hun rijbewijs verlengen.

Heeft uw patiënt sinds kort dementie maar is zijn of haar rijbewijs voorlopig nog geldig? Dan is hij of zij niet verplicht om dit te melden. Het is belangrijk dat uw patiënt zelf inschat of rijden nog veilig is. Omdat dit lastig is voor mensen met dementie, kunt u hierbij helpen. Als uw patiënt lichte dementie heeft en wil weten of hij of zij kan blijven rijden, kunt u uw patiënt aanraden om dementie te melden bij het CBR. In dat geval vult uw patiënt de Gezondheidsverklaring in.

De regels bij Mild Cognitive Impairment (MCI)

Voor mensen die Mild Cognitive Impairment (MCI) hebben, gelden dezelfde regels als voor dementie. Ook bij mensen met MCI bepalen we de CDR-score. Vaak hebben mensen met MCI een score van 0,5. Het kan zijn dat iemand met MCI alsnog dementie krijgt, maar dit hoeft niet. Als iemand een CDR-score heeft van 1, 2 of 3 heeft iemand dementie, en geen MCI meer.