Voorlichten over rijden met ADHD of ADD

De regels

De Regeling eisen geschiktheid 2000 beschrijft de eisen waaraan bestuurders moeten voldoen. Als iemand gezondheidsproblemen heeft, onderzoekt het CBR of hij of zij voldoet aan de geschiktheidseisen. Dus ook mensen die de diagnose ADHD of ADD hebben. Om dit te bereiken, moeten we onderzoeken of iemand geschikt is om te rijden. We doen dit als mensen hun rijbewijs willen halen, als ze hun rijbewijs willen verlengen op of na hun 75e en bij beroepschauffeurs. Bij iedereen met ADHD of ADD bepalen we of er risico’s zijn in het verkeer.

Wel of niet rijden met ADHD of ADD

Iedereen die een rijbewijs wil halen, vult een vragenlijst in over zijn gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Zo kan het CBR onderzoeken of iemand geschikt is om te rijden. Wanneer uw patiënt ADHD of ADD heeft, vult uw patiënt dit in op de Gezondheidsverklaring.

Mijn patiënt haalt voor het eerst een rijbewijs met ADHD of ADD
Haalt uw patiënt voor het eerst zijn rijbewijs? Dan vult hij of zij de Gezondheidsverklaring in. Uw patiënt vult hier in dat hij of zijn ADHD of ADD heeft. Maar let op: alleen als uw patiënt nu de diagnose heeft. Uw patiënt hoeft alleen een rijtest te doen als een onafhankelijk psychiater dit adviseert.

Mijn patiënt wil zijn of haar bus- of vrachtwagenrijbewijs gaan halen of verlengen
Iedereen die beroepschauffeur wil worden of het bus- of vrachtwagenrijbewijs wil verlengen, vult een Gezondheidsverklaring in. Als uw patiënt ADHD of ADD heeft, vult hij of zij dit in op de Gezondheidsverklaring. Soms moet uw patiënt bij het aanvragen van het bus- of vrachtwagenrijbewijs een rijtest doen. Soms volgt ook een rijtest bij verlenging van het bus – of vrachtwagenrijbewijs.

Mijn patiënt heeft al een rijbewijs
Heeft uw patiënt al een rijbewijs en krijgt hij of zij de diagnose ADHD of ADD? Dan hoeft uw patiënt dit niet te melden bij het CBR.

Tip: Worden de symptomen erger of verandert er iets in de medische situatie? Schat dan samen in of het nog verstandig is om te rijden. Heeft ADHD of ADD te veel negatieve invloed op het rijden? Of twijfelt u of het veilig is voor uw patiënt om te rijden? Raad uw patiënt dan aan om tijdelijk te stoppen met rijden. Of de medicatie zo nodig beter bij te stellen. Of adviseer hem of haar om de Gezondheidsverklaring in te vullen. Wij gaan dan onderzoeken of uw patiënt nog veilig de weg op kan. Uw patiënt hoeft meestal geen rijtest te doen.

Geldigheid van het rijbewijs

Blijkt uit onderzoek dat uw patiënt veilig de weg op kan? Dan krijgt hij of zij meestal een rijbewijs met onbeperkte geldigheidstermijn (10 jaar). Wanneer uw patiënt na 10 jaar het rijbewijs verlengt, hoeft hij of zij niet opnieuw onderzocht te worden. Soms krijgt uw patiënt een rijbewijs voor 3 of 5 jaar. Bijvoorbeeld omdat uw patiënt ook andere gezondheidsproblemen heeft. Zoals een angststoornis, een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. Uw patiënt moet dan bij zijn of haar rijbewijsverlening na 3 of 5 jaar opnieuw gekeurd worden door een onafhankelijk psychiater.

Wat als de behandeling voor de 16e verjaardag is gestaakt?

Een van de vragen op de Gezondheidsverklaring is ‘Heeft u ADHD of ADD?’ Uw patiënt vult ‘ja’ in als hij of zij de diagnose ADHD of ADD op dit moment heeft. Uw patiënt vult ‘nee’ in als hij of zij de diagnose als kind kreeg, maar de behandeling voor de 16e verjaardag is gestaakt. Een arts heeft dan gezegd dat er geen behandeling meer nodig is. Uw patiënt heeft geen klachten meer en hij of zij gebruikt geen medicijnen.

Wel of niet rijden met medicatie voor ADHD of ADD

De meeste mensen met ADHD of ADD gaan beter rijden met ADHD-medicatie. Daarom mag met de meeste van deze medicijnen gewoon auto worden gereden. Patiënten kunnen veilig rijden met de meeste ADHD-medicatie, inclusief dexamfetamine. Uw patiënt moet zich wel houden aan de voorgeschreven dosering. En geen last hebben van bijwerkingen. Over dexamfetamine bestaan veel vragen, omdat op amfetamine de drugswet van toepassing is. Dit betekent dat het gebruik van dit middel in het verkeer in principe verboden is. Als uw patiënt dexamfetamine gebruikt, kan de speekseltest van de politie een positief resultaat geven op amfetamine. Als zorgverlener kunt u uw patiënt hierover voorlichten.