Voorlichten over autisme en het rijbewijs

Onderzoek door het CBR voor het rijbewijs

Als mensen met autisme de Gezondheidsverklaring invullen, geven ze hierop aan dat ze een vorm van autisme hebben. Het CBR onderzoekt dan of ze hun rijbewijs kunnen halen of houden. U kunt uw patiënt vertellen hoe dit onderzoek verloopt en, als dit binnen uw rol past, hem of haar begeleiden in het proces. Hoelang het onderzoek duurt, hangt af van de situatie van uw patiënt. Bekijk de actuele reactietermijnen.

Tip: Uw patiënt kan de Gezondheidsverklaring het beste invullen via Mijn CBR. Wij ontvangen dan direct de informatie en uw patiënt kan de status van de beoordeling bekijken in Mijn CBR.

Onderzoek door een psychiater

Als uw patiënt op de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld dat hij of zij autisme heeft, krijgt uw patiënt een verwijzing naar een onafhankelijke psychiater. Uw patiënt kan niet naar zijn of haar eigen psychiater. Volgens de regels van de artsenorganisatie mogen behandelend artsen geen advies geven over de rijgeschiktheid. Uw patiënt krijgt daarom een verwijzing van het CBR naar een psychiater die rijbewijskeuringen doet. Uw patiënt heeft vervolgens een afspraak bij de psychiater van een kwartier tot een half uur. Maar het kan ook korter zijn. Daarna schrijft de psychiater een rapport met een advies over de rijgeschiktheid. Uw patiënt mag het rapport altijd lezen. Een arts van het CBR beoordeelt het rapport van de psychiater.

Tip: Wil uw patiënt liever naar een andere psychiater dan de psychiater waar hij of zij naar verwezen is? Als uw patiënt voor het eerst rijexamen doet, kan hij of zij een afspraak maken met een psychiater uit de Specialistenzoeker. Wachten op de verwijzing van het CBR is niet nodig. Als uw patiënt een rijbewijs wil verlengen, kan hij of zij ons bellen op 088 227 77 00. Dan sturen wij een nieuwe verwijzing.

Eventueel: een rijtest

Als mensen met autisme hun rijbewijs willen halen, doen ze alleen een rijtest als de psychiater dit adviseert.

Tijdens een rijtest nodig is, dan kijkt een deskundige van het CBR of autisme negatieve invloed heeft op het rijgedrag. De deskundige let op de volgende punten:

  • Aandacht verdelen. We toetsen of uw patiënt de aandacht goed kan verdelen tussen de besturing van de auto en het verkeer om zich heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties.
  • Automatisch uitvoeren van handelingen. We toetsen of uw patiënt handelingen om de auto te besturen automatisch kan uitvoeren. Zodat uw patiënt zijn aandacht bij de weg en het verkeer kan houden.
  • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers. We toetsen of uw patiënt het gedrag van andere weggebruikers goed inschat. En of uw patiënt zijn eigen rijgedrag hier goed op afstemt.

De uitslag van de rijtest

Met het onderzoek beoordeelt het CBR of uw patiënt veilig kan rijden. De beoordeling heeft een aantal mogelijke resultaten:

  • Rijgeschikt. Uw patiënt kan veilig de weg op en krijgt een rijbewijs voor onbepaalde tijd. Als uw patiënt dit rijbewijs verlengt, hoeft hij of zij niet opnieuw een Gezondheidsverklaring in te vullen.
  • Rijgeschikt voor bepaalde tijd. Soms krijgen mensen met autisme een rijbewijs voor bepaalde tijd. Als dit rijbewijs verloopt, vullen ze weer een Gezondheidsverklaring in en onderzoekt het CBR opnieuw of ze veilig kunnen rijden.
  • Rijgeschikt onder voorwaarden. Uw patiënt mag rijden, maar bijvoorbeeld alleen in een automaat. Dus niet in een schakelauto. Uw patiënt hoort van ons onder welke voorwaarden hij of zij kan rijden.
  • Niet rijgeschikt. In sommige gevallen heeft autisme te veel invloed op het rijden. Het is niet veilig om de weg op te gaan. Uw patiënt kan geen rijbewijs aanvragen of verlengen. Als uw patiënt een rijbewijs heeft, wordt dat ongeldig verklaard.

Kosten van het onderzoek

Uw patiënt betaalt voor de Gezondheidsverklaring en voor het onderzoek bij de psychiater.

De Gezondheidsverklaring kost € 41,00.

Het onderzoek bij de psychiater kost meestal tussen de 200 en 300 euro. Voor de rijtest hoeft uw patiënt niet te betalen. Als uw patiënt een lesauto moet huren voor de rijtest, betaalt hij of zij daar wel voor. De rijschool bepaalt wat de kosten hiervoor zijn. Meer informatie over de kosten leest u op de pagina over kosten van een Gezondheidsverklaring en beoordeling. Meer informatie over tarieven van rijbewijskeuringen vindt u op nza.nl.

Wel of niet rijden tijdens het onderzoek

Zolang uw patiënt nog geen beoordeling heeft ontvangen van het CBR en zijn of haar rijbewijs geldig is, mag uw patiënt volgens de wet blijven rijden. Houd hierbij wel in de gaten of het verstandig is om te rijden en ga hierover in gesprek. Als het rijbewijs verlopen is, mag uw patiënt niet rijden.