Voorlichten over autisme en het rijbewijs

De regels voor een rijbewijs halen of houden met autisme

De meeste mensen met autisme kunnen gewoon hun rijbewijs halen. Wel kan autisme invloed hebben op een aantal vaardigheden die belangrijk zijn tijdens het rijden. In de informatie voor mensen met autisme leggen we uit waarom er regels zijn over rijden met autisme.

De wettelijke basis

De Regeling eisen geschiktheid 2000 beschrijft de eisen waaraan bestuurders moeten voldoen om een rijbewijs te krijgen of houden. Als iemand psychische of lichamelijke problemen meldt, beoordeelt het CBR of hij of zij voldoet aan de geschiktheidseisen. Dit geldt ook voor mensen met autisme. Zo zorgen we dat mensen alleen een rijbewijs krijgen als dit veilig is.

De regels over rijden met autisme vindt u in paragraaf 8.11 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Gebruikt uw patiënt medicijnen? Voor rijden met medicijnen zijn er aparte regels.

Onderzoek door het CBR

Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Hierop geven mensen aan of ze medische aandoeningen hebben die de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden. Zo kan het CBR onderzoeken of mensen geschikt zijn om te rijden. Als uw patiënt autisme heeft, geeft hij of zij dit in op de Gezondheidsverklaring. Dat gebeurt in de volgende situaties:

  • Als uw patiënt rijexamen wil gaan doen.
  • Als uw patiënt een rijbewijs heeft voor bepaalde tijd en dit rijbewijs wil verlengen.
  • Als uw patiënt zijn of haar rijbewijs wil verlengen en 75 jaar of ouder is.
  • Als uw patiënt zijn of haar vrachtwagen- of busrijbewijs wil verlengen.
  • Als uw patiënt bij het CBR wil melden dat hij of zij autisme heeft.

Wel of niet melden bij het CBR

Als mensen de Gezondheidsverklaring invullen, zijn ze verplicht deze naar waarheid in te vullen. Dit betekent dat iemand met autisme invult dat hij of zij autisme heeft. Mensen vullen in ieder geval de Gezondheidsverklaring in als ze hun rijbewijs willen halen. Als uw patiënt al een rijbewijs heeft en sinds kort de diagnose autisme heeft, is het niet verplicht om dit te melden bij het CBR. Het is wel belangrijk om in te schatten of uw patiënt veilig kan rijden. Als u denkt dat de symptomen van autisme invloed hebben op het rijgedrag, kunt u uw patiënt aanraden om een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of uw patiënt veilig kan rijden.