Patiënten voorlichten

Rijden met medicatie: wanneer mag dat?

Het CBR voert de beoordeling van de rijgeschiktheid uit aan de hand van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. In hoofdstuk 10 van deze regeling vindt u de eisen met betrekking tot geneesmiddelengebruik. Hierin wordt gesproken over geneesmiddelen in de categorieën 0, I, II en III. Op de website ‘Rij veilig met medicijnen’ van het IVM wordt per medicijn of werkzame stof de bijbehorende categorie aangegeven.

Indeling KNMP Negatieve invloed op rijvaardigheid Vergelijkbaar met bloedalcoholconcentratie Geschiktheid
Categorie 0 Geen n.v.t. Geschikt
Categorie I Weinig < 0,5 ‰ Geschikt
Categorie II Matige 0,5-0,8 ‰ Geschikt Evt. gewennings-periode
Categorie III Ernstig of potentieel gevaarlijk > 0,8 ‰ Ongeschikt

Over het algemeen is een bestuurder bij het gebruik van geneesmiddelen ingedeeld in categorie I en II rijgeschikt en bij geneesmiddelen ingedeeld in categorie III ongeschikt. In categorie III bevinden zich echter geneesmiddelen die na een bepaalde tijd na inname hun negatieve werking op de rijvaardigheid hebben verloren.

Wanneer de betrokkene een geneesmiddel gebruikt waarbij aangegeven wordt dat men een x aantal uur na inname niet mag autorijden en de betrokkene neemt de volgende dosering niet standaard binnen deze uren opnieuw in, zal de betrokkene geschikt verklaard worden. Tenzij er sprake is van een periode van 24 uur of langer waarin men niet mag autorijden (bijvoorbeeld Diazepam t/m 72 uur na inname). V

oorbeeld: Betrokkene gebruikt Temazepam 10 mg. Hierbij staat aangegeven dat dit ingedeeld is in categorie III en men tot en met 8 uur na inname geen auto mag rijden. Wanneer de betrokkene dit 1 keer per dag gebruikt wordt hij dus geschikt verklaard. Wanneer de betrokkene dit 3 keer per dag gebruikt niet, want voordat de 8 uur voorbij zijn wordt er al een volgende dosis ingenomen en gaan de 8 uur opnieuw in. Hierdoor is hij ongeschikt.

Kortom wanneer er in 24 uur een periode van geschiktheid is dan verklaart het CBR betrokken wat de medicatie betreft geschikt.

Het zal de eigen verantwoordelijkheid van betrokkene zijn dat hij niet rijdt in de uren dat er een ernstige of potentieel gevaarlijke invloed is (categorie III). Het CBR zal hier in de algemene informatie op de website naar verwijzen. Het is echter ook van belang dat behandelend artsen dit bij het voorschrijven van een geneesmiddel en de apotheken bij het verstrekken van een geneesmiddel goed met hun patiënten overleggen.

Buiten deze indeling in categorieën zijn de paragrafen van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 leidend voor de beoordeling. Hieronder staan de belangrijkste punten waarop de REG 2000 tot een andere beslissing leidt dan dat de informatie op www.rijveiligmetmedicijnen.nl zou doen vermoeden.

Stabiel gebruik antidepressiva

Bij stabiel gebruik van antidepressiva is men geschikt voor het rijbewijs wanneer er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • De gebruikte dosering is minimaal 3 maanden stabiel.
  • De behandelde aandoening is stabiel en heeft geen gevolgen (meer) voor de rijgeschiktheid.
  • Er zijn geen bijwerkingen die een negatieve invloed hebben op de rijgeschiktheid.

Ook geldt voor alle categorie I en II medicatie dat een bestuurder ongeschikt is zolang degene bijwerkingen ervaart die van invloed zijn op de rijvaardigheid.

    feedback