Patiënten voorlichten

Rijden met medicatie: wanneer mag dat?

Het CBR voert de beoordeling van de rijgeschiktheid uit aan de hand van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. In hoofdstuk 10 van deze regeling vindt u de eisen met betrekking tot geneesmiddelengebruik. Hierin wordt gesproken over geneesmiddelen in de categorieën I, II en III. Op de website ‘Rij veilig met medicijnen’ van het IVM wordt per medicijn of werkzame stof de bijbehorende categorie aangegeven.

Over het algemeen is een bestuurder bij het gebruik van geneesmiddelen ingedeeld in categorie I en II rijgeschikt en bij geneesmiddelen ingedeeld in categorie III ongeschikt. In categorie III bevinden zich echter geneesmiddelen die na een bepaalde tijd na inname ingedeeld worden in categorie I. In het geval het geneesmiddel alleen voor de nacht gebruikt wordt, houdt de medisch adviseur voor een eventuele geschiktheid de grens van 10 uur na inname aan. Dat wil zeggen dat als een geneesmiddel volgens de adviezen valt onder categorie III, met de toevoeging dat het na 10 uur (of minder) ingedeeld wordt in categorie I, de bestuurder geschikt verklaard kan worden als hij het alleen voor de nacht inneemt. Is dit pas na bijvoorbeeld 12 uur het geval, dan is de bestuurder ongeschikt zolang hij de medicatie gebruikt.

Buiten deze indeling in categorieën zijn de paragrafen van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 leidend voor de beoordeling. Hieronder staan de belangrijkste punten waarop de REG 2000 tot een andere beslissing leidt dan dat de informatie op www.rijveiligmetmedicijnen.nl zou doen vermoeden.

  • Bij het auto- of motorrijbewijs (categorie A,B, BE of T) geldt dat personen die behandeld worden met psychostimulantia zoals methylfenidaat, dexamfetamine en modafinil, rijgeschikt kunnen worden verklaard.
  • Bij het groot rijbewijs (categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 of D1E) is het gebruik van psychostimulantia niet toegestaan. Een uitzondering is mogelijk wanneer psychostimulantia in gebruikt worden voor de behandeling van ADHD, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie. Wanneer er geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn, bestaat er in die gevallen geschiktheid.
  • Voor langdurig gebruik (> 36 maanden in dezelfde dosering) van antidepressiva categorie III is een uitzondering gemaakt. Betrokkenen kunnen na een positieve test in een rijsimulator (in het UMCG in Groningen) mogelijk geschikt worden verklaard. Deze test in een rijsimulator is voor eigen rekening.
  • Ook geldt dat een bestuurder ongeschikt is zolang degene bijwerkingen ervaart die van invloed zijn op de rijvaardigheid.
feedback