Patiënten voorlichten

Moet ik mijn patiënt melden?

Meldplicht?

In Nederland bestaat er geen meldplicht voor wijzigingen in de gezondheidstoestand die van invloed (kunnen) zijn op de rijgeschiktheid. Niet voor patiënten en niet voor artsen. Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

Wanneer iemand examen gaat doen, of boven de 75 jaar is en het rijbewijs wil vernieuwen of in het bezit is van een groep 2 rijbewijs (vrachtwagen en bus) zal hij een Gezondheidsverklaring in moeten vullen. Hierop zullen alle vragen naar waarheid beantwoord moeten worden. Bij wijziging van de gezondheidstoestand kan iemand hiervan een melding doen bij het CBR door het indienen van eenzelfde Gezondheidsverklaring. Deze kan ingediend worden via mijn.cbr.nl.

Als behandelend arts is het belangrijk om uw patiënten hierover in te lichten wanneer hij een aandoening heeft die (mogelijk) van invloed is op de rijgeschiktheid.

Als u als behandelend arts een patiënt heeft die in uw ogen niet geschikt is voor het besturen van een motorvoertuig en die tegen uw advies in toch gewoon blijft rijden, kunt u een vermoeden van ongeschiktheid melden bij de directeur van het CBR. Deze meldingen worden in de praktijk beoordeeld door de senior medisch adviseurs (stafartsen). Naar aanleiding van deze melding kan er gebruik gemaakt worden van het recht van de directeur om een mededeling uit te brengen aan de afdeling Mededelingen van het CBR. Er wordt betrokkene dan een onderzoek opgelegd waaraan hij verplicht is deel te nemen. Werkt hij niet mee, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Wanneer u een melding als deze aan ons verstuurt, verbreekt u het beroepsgeheim. Hierover staat in de KNMG richtlijn: Omgaan met medische gegevens het volgende: “Heeft een arts informatie over een patiënt die hij vanwege zijn beroepsgeheim niet mag prijsgeven, maar komt hierdoor een ander concreet belang in het gedrang? Dan kan hij in een ‘conflict van plichten’ komen. In dat geval kan hij besluiten het beroepsgeheim te doorbreken.”

Ook heeft de KNMG in het verleden 5 cumulatieve criteria opgesteld als hulpmiddel voor artsen bij het besluit om het beroepsgeheim wel of niet te doorbreken.

Vijf cumulatieve criteria KNMG

  1. Alles is gedaan om toestemming te krijgen
  2. Er is geen andere weg
  3. Er dreigt schade voor derden
  4. Doorbreken beperkt de schade
  5. De arts is in gewetensnood

Zie voor meer informatie: Handboek Gezondheidsrecht, H.J.J. Leenen en E.C. J. de Jong – Boom Juridische Uitgeverij

De kosten voor het verplichte onderzoek via de afdeling Mededelingen liggen aanzienlijk hoger dan de kosten via de gezondheidsverklaringsprocedure. De voorkeur is dan ook om eerst te proberen om uw patiënt in een situatie als deze te overreden om zelf een aanvraag voor een beoordeling in te dienen.

Melding doen

Wilt u een melding doen van een vermoeden van ongeschiktheid, dan kunt u de brief richten aan de directeur van het CBR. Hierbij kunt u het volgende postadres gebruiken:

CBR
Afdeling Herkeuringen
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk

We verzoeken in de melding relevante medische gegevens op te nemen. Zonder medische gegevens kan de medisch adviseur niet beoordelen door welke specialisme betrokkene gekeurd zal moet worden. Vermeld ook minimaal de naam en geboortedatum zodat we de persoon over wie u de melding uitbrengt kunnen vinden.

Anonieme meldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.