Patiënten voorlichten

Kosten voor betrokkene

Mocht u uw patiënt voor willen lichten over de kosten, hier een globaal overzicht.

Kosten Gezondheidsverklaring

De Gezondheidsverklaring kost € 41,00.

Daarmee betaalt de klant voor de diensten van het CBR, zoals: De beoordeling van de rijgeschiktheid, een eventuele rijtest en adviezen over bijvoorbeeld aanpassingen aan de te gebruiken auto of motor. Daar kunnen kosten bijkomen die betrokkene aan de betreffende partij betaalt. Bijvoorbeeld voor medische onderzoeken, de huur van een lesauto als betrokkene een rijtest moet doen, het rijbewijs en pasfoto’s voor het rijbewijs.

De kosten van de rijtest zijn dus inbegrepen, betrokkene moet echter wel zelf voor een auto zorgen. In bepaalde situaties zal dit een leswagen moeten zijn. De kosten daarvoor zal betrokkene aan de rijschool moeten vergoeden.

Kosten mededelingenprocedure

De kosten voor de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure) zijn als volgt opgebouwd:

Oplegkosten

deze betaalt betrokkene aan het CBR

Onderzoekskosten

  • keuring vermoeden alcohol- en drugsmisbruik: deze betaalt betrokkene aan het CBR
  • overige keuringen: deze betaalt betrokkene rechtstreeks aan de keurend specialist

Besluitkosten

  • keuringen vermoeden alcohol en/of drugsmisbruik: deze betaalt betrokkene aan het CBR
  • overige keuringen: deze worden door het ministerie betaald

Tarieven

Hier vindt u altijd de meest actuele prijs van de Gezondheidsverklaring en de mededelingenprocedures. En meer informatie over de tarieven van medische keuringen.

Tarieven CBR

Tarieven medische keuringen