Nieuws voor artsen

Stand van zaken digitalisering proces Rijgeschiktheid en ZorgDomein

Sinds december vorig jaar is het oude systeem van het CBR voor de Gezondheidsverklaringsprocedure afgesloten en vindt de beoordeling van alle Gezondheidsverklaringen plaats in het nieuwe systeem. Dit betekent onder andere dat alle betrokkenen een ZorgDomein code ontvangen bij een verwijzing en u in veel gevallen uw bevindingen via ZorgDomein in kunt dienen. De nog niet afgehandelde dossiers uit het oude systeem zijn geconverteerd naar het nieuwe digitale systeem.

Hoe werkt het?

We adviseren betrokkene deze ZorgDomein code (ZD-code) mee te nemen naar de afspraak. Hierbij kan het voorkomen dat betrokkene meerdere ZD-codes heeft omdat hij door verschillende specialisten en artsen gezien moet worden. Let u er alstublieft op dat u de juiste ZD-code gebruikt. Wanneer u inlogt op uw account bij ZorgDomein vult u de code van de klant in. U krijgt de juiste formulieren op het scherm, vult deze in en klikt op verzenden. Na verzending wordt een kopie van het formulier opgeslagen in uw account. Deze blijft 18 maanden bewaard in ZorgDomein. Betrokkene vindt een kopie van het formulier in mijncbr.nl.

Digitaal gaat sneller

Wanneer een formulier digitaal ingevuld is kan het na indienen direct toegevoegd worden aan het dossier van betrokkene. De stappen scannen en digitaliseren die bij insturen op papier doorlopen moeten worden kunnen worden overgeslagen.

Het digitaal indienen heeft ook voordelen voor u als arts. Zo gaat de verwerking sneller, vraagt het minder administratie van u, hoeft u of de klant niet langer naar de postbus en is er minder kans op fouten en kwijtraken van formulieren.

Uploaden van documenten (nog) niet mogelijk in ZorgDomein

We beseffen dat door het ontbreken van de mogelijkheid om een rapport of aanvullende informatie te uploaden deze digitale weg nog niet voor iedereen toegankelijk is. Er is op dit moment nog geen nieuws te delen betreffende mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Door het ontbreken van deze functionaliteit kunnen met name psychiaters en oogartsen (bij gezichtsveldonderzoek) geen gebruik maken van ZorgDomein voor het indienen van hun rapportages.

Op papier indienen blijft mogelijk

Het digitale proces heeft duidelijke voordelen maar u kunt voor het indienen van de keuringsformulieren ook nog gewoon de reguliere papieren route blijven gebruiken. Daarom vragen we betrokkene, bij de verwijzing altijd om het formulier ook op papier mee te nemen.

Heeft u nog geen account bij ZorgDomein?

U kunt gratis een account aanmaken via: www.zorgdomein.com/zorgverleners/keuringen. Werkt uw organisatie al met ZorgDomein, maar heeft u zelf nog geen account? Dan kan de verantwoordelijk beheerder van uw zorginstelling een ZorgDomein-account voor u aanmaken.

feedback