Nieuws voor artsen

Stand van zaken digitalisering proces Rijgeschiktheid en ZorgDomein

Stand van zaken digitalisering proces Rijgeschiktheid en ZorgDomein

Het CBR heeft een samenwerking opgezet met ZorgDomein, het grootste platform in Nederland voor veilige communicatie tussen artsen en verwijzers. Artsen en specialisten dienen rapporten en formulieren digitaal in bij het CBR. De betrokkene krijgt bij een verwijzing altijd een ZorgDomein-code van het CBR.

Hoe werkt het?

Betrokkene neemt de ZorgDomein code (ZD-code) mee naar de afspraak of geeft de code bij het maken van de afspraak. Hierbij kan het voorkomen dat betrokkene meerdere ZD-codes heeft omdat hij door verschillende specialisten en artsen gezien moet worden. Let u er alstublieft op dat u de juiste ZD-code gebruikt. Wanneer u inlogt op uw account bij ZorgDomein vult u de code van de klant in. U krijgt de juiste formulieren op het scherm, u vult deze in en klikt op verzenden. Na verzending wordt een kopie van het formulier opgeslagen in uw account. Deze blijft 18 maanden bewaard in ZorgDomein. Betrokkene vindt direct een kopie van het formulier in mijncbr.nl.

Toevoegen van bijlages

Artsen en medisch specialisten kunnen ook digitaal bijlages meesturen. Het CBR en de artsen en specialisten kunnen hiermee veilig, snel en eenvoudig aanvullende medische informatie digitaal uitwisselen. De bijlages zijn voor betrokkene niet inzichtelijk in mijn cbr.nl.

Op papier indienen blijft mogelijk

Het blijft mogelijk om keuringsformulieren via de papieren route te blijven gebruiken. Het streven is om met keurend artsen zoveel mogelijk alleen nog digitaal te communiceren.

Overweegt u als keuringsarts om over te stappen op digitaal indienen? Het voordeel is dat het formulier direct wordt toegevoegd aan het dossier van de betrokkene. Daarnaast heeft dit ook voordelen voor u als arts. De verwerking gaat sneller, het vraagt van u minder administratie, en er is minder kans op fouten of het kwijtraken van formulieren. Daarnaast is de digitale route uiteraard duurzamer dan het indienen op papier.

Heeft u nog geen account bij ZorgDomein?

U kunt gratis een account aanmaken via: www.zorgdomein.com/zorgverleners/keuringen. Werkt uw organisatie al met ZorgDomein, maar heeft u zelf nog geen account? Dan kan de verantwoordelijk beheerder van uw zorginstelling een ZorgDomein-account voor u aanmaken.

Wilt u meer weten over werken met ZorgDomein? Volg dan onze e-learning ‘gebruik ZorgDomein voor CBR’.