Nieuws voor artsen

Nieuwsbrieven CBR

De onafhankelijk keurend specialisten die ingeschreven staan bij het CBR ontvangen per email regelmatig een update met informatie van het CBR.

Als u als onafhankelijk keurend specialist ingeschreven bent bij het CBR en deze nieuwsbrieven niet ontvangt, kan het zijn dat we geen (juist of geldig) emailadres van u hebben. U kunt deze doorgeven aan specialistenbeheer van het CBR.

Juli 2019

Onderwerpen: ZorgDomein – digitalisering CBR; Nieuw bij het CBR: Bo Havermans, accountmanager medisch; Uitgebreidere voorlichting ‘Rijden met een beperking of handicap’; Herkeuring en tweede onderzoek; Laboratoria – urine bepaling; Vermelden BIG-nummers (bron: KNMG); Big controles en specialistenregistratie; Uitspraak Raad van State betreffende misbruik in ruime zin (met expertise psychiater Korzec).


Maart 2019

Onderwerpen: CBR-keuringen en verwijzen via ZorgDomein, werkwijze betrokkene niet verschenen voor specialistisch onderzoek vorderingen, bewaartermijnen keuringsrapporten, bereikbaarheid artsennummer CBR, wijziging wet BIG – maak uw BIG nummer bekend, wijziging tuchtcollege, uitspraken Raad van State, vrije artsenkeuze bij ADHD weer mogelijk gemaakt.


December 2018

Onderwerpen: Wijziging beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten, NZa tarieven 2019, standaardisatie CDT methoden per 01-01-2019, normaalwaarden na standaardisatie CDT, advies korter dan de maximale termijn

Oktober 2018

Onderwerpen: artsenportaal: Graag nog even geduld; gevolgen BIG herregistratie voor keuringen voor het CBR; nieuwe website van het CBR live; validatierondes gestart; alcohol en drugskeuringen termijnbeperking; verbeterde communicatie voor klanten met ADHD; keuren onder de 18; een uitspraak van het tuchtcollege

Juli 2018

Onderwerp: Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000

Maart 2018

Onderwerpen: Volgende fase digitalisering; klachtenprocedure; tolerantie als ondersteuning van de diagnose misbruik – een tuchtzaak; wijziging brieven afdeling vorderingen

Onderwerp: wijziging wetgeving drugs

December 2017

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 – hoofdstuk 6 cardiologie

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid paragraaf 5.2 Diabetes Mellitus en 5.3 Hypertensie

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 paragraaf 7.3.2 Narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie; oproep keurend specialisten voor deze paragraaf

Onderwerpen: tarieven rijbewijskeuringen NZa 2018; inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; uitnodiging deelname onderzoek

Oktober 2017

Onderwerpen: juridische aandachtspunten keuringen voor het CBR: inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; Regionaal Tuchtcollege; Eisen rapportages; verzoek om aanvulling vanuit het CBR. Psychiatrie- urineonderzoek bij drugskeuringen; digitale ontwikkelingen rijgeschiktheid (Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring)

Februari 2017

Onderwerp: wijziging populatie vorderingsonderzoeken (Neurologie)

December 2016

Onderwerpen: Wijziging procedure: Kosten vorderingsonderzoeken medisch voor rekening betrokkene.

September 2016

Onderwerp: Consistentie rapportage – een tuchtzaak; tolk in de vorderingsprocedure.

Juli 2016

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 paragraaf 8.2 Schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen en 8.3 Bipolaire stoornissen en depressieve stoornissen.

Maart 2016

Onderwerpen: Uitwisseling van persoonlijke en medische gegevens; NZa tarieven 2016; Internisten gezocht in Noord Nederland; Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; keuringsformulieren Eigen verklarinsprocedure.

feedback