Nieuws voor artsen

Nieuwsbrieven CBR voor onafhankelijk keurend specialisten

De onafhankelijk keurend specialisten die ingeschreven staan bij het CBR ontvangen per e-mail regelmatig een update met informatie van het CBR. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan specialistenbeheer van het CBR. We verzoeken u hierbij in het onderwerp van de e-mail “aanmelding nieuwsbrief onafhankelijk specialisten“ op te nemen en aan te geven vanuit welke functie en organisatie u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Als u als onafhankelijk keurend specialist ingeschreven bent bij het CBR en deze nieuwsbrieven niet ontvangt, kan het zijn dat we geen (juist of geldig) e-mailadres van u hebben. U kunt deze doorgeven aan specialistenbeheer van het CBR.

Oktober 2023

Nieuwsbrief specialisten oktober 2023

Onderwerpen: Vrije artsenkeuze en Mededelingenkeuringen – Betrokkene kiest de verkeerde specialist!; Gegevens controleren in de specialistenzoeker; Een bijzondere verwijzing: Melding na examen of tussentijdse toets; Verwijsbrieven aan klanten zijn duidelijker geworden; Keuren onder de 18 jaar; Bericht NZa: Regeling rijbewijskeuringen duidelijker door aanpassing prestaties; Nota alcohol en drugs keuringen Mededelingen

Mei 2023

Nieuwsbrief specialisten mei 2023

Onderwerpen: Beleidsregel aanwijzing medisch specialisten; Papierloos werken sinds 1 mei; Brief aan klant wordt duidelijker; Weigering bloedonderzoek bij psychiater in verband met prikangst; Vaatchirurgen gezocht voor CBR keuringen; Tuchtrecht uitspraak over inzage- en correctierecht; Uitspraak Raad van State: Drie jaar geschikt bij OSAS; De Projectgroep Motor Mobiliteit voor gehandicapten (MMvG); CBR autogesprekken.

Februari 2023

Nieuwsbrief specialisten februari 2023

Onderwerpen: Papierloos verwijzen en ontvangen van rapporten; Verwijzing Laboratoriumonderzoek Mededelingen alcohol en drugs; Uitbreiding digitale introductietrainingen; Cursus drugs en verkeer (EMD) per 1 april 2023

December 2022

Nieuwsbrief specialisten december 2022

Onderwerpen: NZa tarieven 2023; CBR tarieven 2023; Wijziging introductie nieuwe specialisten; Verdere stappen in papierloos werken, streefdatum 1 mei 2023; Nieuwe cursus bij drugsgebruik achter het stuur; Tuchtzaak ‘Onjuiste verklaring of rapport door onafhankelijk specialist’; Dag van verantwoord medicijngebruik, 9 januari 2023.

Oktober 2022

Onderwerpen: Bijlages toevoegen in ZorgDomein voor keurend artsen en medisch specialisten; Introductietrainingen in e-learning; Veel reacties op oproep ‘psychiaters gezocht voor Mededelingenprocedure’.

Juli 2022

Onderwerpen: Gezocht: psychiaters die Nederland helpen verkeersveilig te maken; Keuren op afstand niet meer mogelijk vanaf 1 juli 2022; Blijf op de hoogte van het laatste CBR-nieuws voor artsen; Bijlages toevoegen in ZorgDomein mogelijk; Advies: hoe om te gaan met hoofd- en nevendiagnoses; Uitspraak bestuursrechter over alcoholmisbruik; Wanneer vraagt u het CBR om extra informatie voor de keuring?; Dementie en overige cognitieve stoornissen; Praktijkdilemma KNMG

April 2022

Onderwerpen: vooraankondiging: bijlages toevoegen in ZorgDomein binnenkort mogelijk; Richtlijn drugs NVvP is ingegaan; Gezocht: psychiaters voor keuringen in Noord-Nederland, de kop van Noord-Holland en Zuid-Limburg; Uitspraak rechter over contante betaling bij keuringen; Rijden met een aangepaste auto; T2022: conferentie van de International Council on Alcohol, Drugs and traffic Safety (ICADTS).

Februari 2022

Onderwerpen: rectificatie nieuwsbrief december 2021; Richtlijn drugskeuringen NVvP en wijzigingen in de procedure per 1 april 2022; Recht op herkeuring; Gezichtsveldonderzoeken bij rijgeschiktheidskeuringen; Tarieven specialistische keuringen; Belangrijk: vermeld uw BIG nummer op de rapportages.

December 2021

Onderwerpen: NZa tarieven 2022; Tarieven CBR; De mededelingenprocedure (keuringsafspraken); Betaling laboratoriumonderzoek; Terugblik op het congres psychiatrie 3 dec 2021; Zeventig jaar met hart en ziel voor de rijgeschiktheid

Oktober 2021

Onderwerpen: comorbiditeit buiten het eigen vakgebied; Nota’s: Wie betaald de rekening; Gezocht: Neurologen voor de Mededelingen- en Gezondheidsverklaringsprocedure; Ondertekening rapport in ZorgDomein bij keuren onder supervisie; Nieuw emailadres voor de Mededelingenprocedure.

Augustus 2021

Onderwerpen: aangepaste KNGM richtlijn over omgaan met medische gegevens; advies versus besluit over rijgeschiktheid; Nieuwe versie Regeling eisen geschiktheid 2000 gebruiken; achterstand rondom beoordelen en rijtest bij CBR opgelost; Kamerbrief rijden onder invloed; Insturen rapporten liefst binnen 4 weken; Dossiers uit mededelingenproces in nieuw systeem; De rechtsspraak; Gezocht: vaatchirurgen voor keuringen bij aneurysma aorta.

Juni 2021

Onderwerp: Wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000: Rijtest bij ASS alleen op indicatie.

April 2021

Onderwerp: wijzigingen Regeling Eisen Geschiktheid 2000

Maart 2021

Onderwerpen: COVID-19 en keuringen op afstand; Gezocht: internisten voor het verrichten van keuringen in de Mededelingenprocedure; Bewaartermijnen rapportages; Procedures CBR in vogelvlucht met bijzonderheden over onder andere de kosten, de herkeuringen en het gebruik van ZorgDomein; Achtergrondinformatie voor de keuringen beschikbaar op pagina voor artsen; Refereeravond psychiaters 9 februari 2021; Uit de praktijk: tuchtzaak over inzage-, correctie en blokkeringsrecht; Vragen op het gebied van de rijgeschiktheid – cardiologie.

December 2020

Onderwerpen: Nieuwe Specialistenzoeker op cbr.nl; De Mededelingenprocedure (vraag en antwoord); Positieve ontwikkelingen achterstanden bij het CBR; NZa tarieven 2021; Tarieven CBR; Creatinine in urine bij onderzoek op drugsmisbruik.

Oktober 2020

Onderwerpen: De vorderingsprocedure en ons nieuwe systeem; positieve ontwikkelingen achterstanden bij het CBR; Algemene maatregel van bestuur verlengd: alle Nederlandse rijbewijzen en code 95 negen maanden langer geldig; Herziening richtlijn NVvP voor de alcoholkeuringen – aandachtspunten voor psychiaters; Richtlijn NVvP en beleidsregels CBR betreffende drugskeuringen; Gezocht specialisten voor het verrichten van keuringen in het kader van de mededelingenprocedure; Een tuchtzaak; Psychotische aandoeningen en bevoegdheidsbeperking (code 100/101); Wijziging procedure diabetes per 1 oktober; Onbetrouwbaar gezichtsveld herhalen; Bijlagen bij keuringen via ZorgDomein; Vrije artsenkeuze- stand van zaken.

Juli 2020

Onderwerpen: Vrije artsenkeuze – vertraging invoering, De vorderingsprocedure en ons nieuwe systeem, het CBR en COVID-19, rijbewijzen 7 maanden langer geldig in Europa, Herziening richtlijn NVvP voor de alcoholkeuringen, Insturen rapportages – termijnen, keuren door niet-artsen en onder supervisie, positieve test op amfetamine en gebruik psychostimulantia.

Maart 2020

Onderwerpen: Vrije artsenkeuze, administratieve verlenging 75 plussers, Contraexpertise door onafhankelijk keurend specialisten die ook keuren voor het CBR, uit de praktijk van de rechtsspraak, stand van zaken digitalisering proces Rijgeschiktheid en ZorgDomein, Achterstanden en hoe u ons kunt helpen.

December 2019

Onderwerpen: Stand van zaken bij het CBR, vernieuwde informatie beschikbaar over rijden met epilepsie, verzoek vanuit afdeling vorderingen-bij niet verschijnen, opname gesprekken, tarieven 2020, gespecificeerde nota, ZorgDomein code niet mee of vergeten?, jeugd ADHD versus ADHD op volwassenleeftijd, eisen urineonderzoek bij vermoeden op drugsmisbruik aangepast.

November 2019

Onderwerpen: wijziging paragraaf 3.2.1 Rijden met een bioptisch telescoopsysteem; wijziging 10.4 Psychostimulantia

Juli 2019

Onderwerpen: ZorgDomein – digitalisering CBR; Nieuw bij het CBR: Bo Havermans, accountmanager medisch; Uitgebreidere voorlichting ‘Rijden met een beperking of handicap’; Herkeuring en tweede onderzoek; Laboratoria – urine bepaling; Vermelden BIG-nummers (bron: KNMG); Big controles en specialistenregistratie; Uitspraak Raad van State betreffende misbruik in ruime zin (met expertise psychiater Korzec).

Maart 2019

Onderwerpen: CBR-keuringen en verwijzen via ZorgDomein, werkwijze betrokkene niet verschenen voor specialistisch onderzoek vorderingen, bewaartermijnen keuringsrapporten, bereikbaarheid artsennummer CBR, wijziging wet BIG – maak uw BIG nummer bekend, wijziging tuchtcollege, uitspraken Raad van State, vrije artsenkeuze bij ADHD weer mogelijk gemaakt.

December 2018

Onderwerpen: Wijziging beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten, NZa tarieven 2019, standaardisatie CDT methoden per 01-01-2019, normaalwaarden na standaardisatie CDT, advies korter dan de maximale termijn

Oktober 2018

Onderwerpen: artsenportaal: Graag nog even geduld; gevolgen BIG herregistratie voor keuringen voor het CBR; nieuwe website van het CBR live; validatierondes gestart; alcohol en drugskeuringen termijnbeperking; verbeterde communicatie voor klanten met ADHD; keuren onder de 18; een uitspraak van het tuchtcollege

Juli 2018

Onderwerp: Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000

Maart 2018

Onderwerpen: Volgende fase digitalisering; klachtenprocedure; tolerantie als ondersteuning van de diagnose misbruik – een tuchtzaak; wijziging brieven afdeling vorderingen

Onderwerp: wijziging wetgeving drugs

December 2017

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 – hoofdstuk 6 cardiologie

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid paragraaf 5.2 Diabetes Mellitus en 5.3 Hypertensie

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 paragraaf 7.3.2 Narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie; oproep keurend specialisten voor deze paragraaf

Onderwerpen: tarieven rijbewijskeuringen NZa 2018; inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; uitnodiging deelname onderzoek

Oktober 2017

Onderwerpen: juridische aandachtspunten keuringen voor het CBR: inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; Regionaal Tuchtcollege; Eisen rapportages; verzoek om aanvulling vanuit het CBR. Psychiatrie- urineonderzoek bij drugskeuringen; digitale ontwikkelingen rijgeschiktheid (Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring)

Februari 2017

Onderwerp: wijziging populatie vorderingsonderzoeken (Neurologie)

December 2016

Onderwerpen: Wijziging procedure: Kosten vorderingsonderzoeken medisch voor rekening betrokkene.

September 2016

Onderwerp: Consistentie rapportage – een tuchtzaak; tolk in de vorderingsprocedure.

Juli 2016

Onderwerp: wijziging Regeling Eisen Geschiktheid 2000 paragraaf 8.2 Schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen en 8.3 Bipolaire stoornissen en depressieve stoornissen.

Maart 2016

Onderwerpen: Uitwisseling van persoonlijke en medische gegevens; NZa tarieven 2016; Internisten gezocht in Noord Nederland; Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht; keuringsformulieren Eigen verklarinsprocedure.