CBR nieuwsbrief keurend artsen oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ook diabetesverpleegkundigen de diabetesvragenlijst invullen voor patiënten. Voorheen kon alleen een arts deze vragenlijst invullen.
Het CBR maakt voor de verwerking van een groot gedeelte van de medische dossiers gebruik van het Automatisch Protocol (AP). Door middel van het AP wordt, zonder tussenkomst van een medewerker van het CBR, actie ondernomen bij het beoordelingsproces van de rijgeschiktheid.
Zien is een van de belangrijkste pijlers voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. Wanneer er uit de metingen van de keurend arts een afwijking naar voren komt, wordt betrokkene verwezen voor nader oogheelkundig onderzoek.